Európskym hlavným mestom kultúry 2013 budú Košice

Foto: mmisso.deviantart.com

Košice budú v roku 2013 Európskym hlavným mestom kultúry. Spoločne sa budú o titul deliť s jedným z francúzskych miest, ktoré určí tamojšia komisia v blízkej budúcnosti. Spoločne s Košicami však na titul EHMK 2013 kandidovalo mesto Lyon.

O výbere Košíc rozhodla dnes (9.9.) špeciálna medzirezortná komisia pri Ministerstve kultúry SR. Tvorilo ju 6 slovenských a 7 zahraničných expertov.

Slovenská vláda a Ministerstvo kultúry SR chcú, aby sa EHMK 2013 stalo nielen prezentáciou Košíc, ale aj Slovenska ako takého. SITA/SME.sk informuje, že projekt by mohol byť začlenený medzi vládne priority a kabinet by mohol poskytnúť pomoc pri financovaní z verejných zdrojov.

Víťazné mesto však musí počítať aj s vlastnými zdrojmi a sponzormi. Analýza predpokladaných nákladov podľa štúdie Roberta Palmera, ktorá monitoruje 21 EHMK v rokoch 1995 – 2004, hovorí nasledovné: priemerné operačné náklady s výnimkou roku 2000 tvorili 47,6 mil. eur, priemerné výdavky do infraštruktúry súvisiace s projektom činili 131,5 mil. eur. Verejný sektor zabezpečoval v priemere 77,5 % nákladov, z čoho príspevok centrálnej vlády bol v priemere takmer 57 % a ani v jednom prípade neklesol pod 23 %.

O titul EHMK 2013 sa pôvodne uchádzalo deväť slovenských miest: Košice, Martin, Nitra, Prešov, Banská Bystrica, Bratislava, Dolný Kubín, Trenčín a Trnava. Medzinárodná komisia pri Ministerstve kultúry koncom minulého roka rozhodla, že do užšieho výberu postupujú prvé štyri (EurActiv 19/12/07).