Euroúradníkov budú vyberať ponovom

Európsky parlament

Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) plánuje od roku 2010 veľké zmeny. Výberové konania na euroúradníkov do jednotlivých inštitúcií EÚ by sa mali viac zameriavať na ich osobnostné a profesionálne kvality. Cieľom je reálne ohodnotiť ich budúci výkon a správanie sa na pracovisku.

V súčasnosti sa výberové konania sústreďujú na veľmi detailné vedomosti z histórie a súčasných politík EÚ. To by malo byť od roku 2010 minulosťou. Nový postup pri výbere kandidátov bude mať dve fázy:

  • Testy na počítačoch, ktoré preveria abstraktné, verbálne a numerické uvažovanie, vrátane testov zameraných profesionálne zručnosti. Skúšky odhalia, ako sa jednotliví kandidáti správajú v rôznych situáciách. Prvú fázu uzavrie osobný pohovor, prípadne jazykové testy.
  • Skupinové a individuálne cvičenia, pri ktorých môžu záujemcovia o prácu v európskych inštitúciách ukázať svoje vedomosti a individuálne skúsenosti.

Dôležitou zmenou je skrátenie výberového konania na päť až deväť mesiacov. V súčasnosti to trvá až 15 mesiacov a celý proces sa zvyčajne natiahne na dva roky. Výberové konania sa budú konať v pravidelných ročných intervaloch. To by malo zprehľadniť ich organizáciu a umožniť záujemcom lepšie si naplánovať prípravu.

Pozície:

David Bearfield, riaditeľ EPSO: “Keď som sa pozrel, ako vyberajú pracovníkov iné medzinárodné organizácie, bolo mi jasné, že sa musíme zlepšiť. Uvedomujeme si, že na trhu je silná konkurencia o tých najlepších zamestnancov. Preto musíme pridať v našom úsilí získať tých najlepších ľudí, ktorí budú pracovať ako európski verejní zamestnanci pre pol miliardy občanov EÚ.”

John Speed, predseda Správnej rady EPSO: “Ide o zásadné zmeny, ktoré určite privítajú desiatky tisícov ľudí, ktorí sa každoročne hlásia do výberových konaní EPSO. Začali sme novú éru v medziinštitucionálnej spolupráci pri výberových konaniach.”