Financie na protidrogové programy na lokálnej úrovni

Krátka správa

Samosprávy na Slovensku majú ďalšiu možnosť získať nemalé finančné prostriedky na riešenie problému, ktorý začína vážne trápiť aj mnohé slovenské mestá, ba dokonca aj obce. Ide o problém rastúcej drogovej závislosti najmä medzi mladými ľuďmi. Tento vážny problém však nie je len slovenským špecifikom, čo donútilo Európsku komisiu už v minulosti vyhlasovať rôzne protidrogové aktivity.

V tomto programovacom období, ktoré bude trvať až do konca roku 2013 (pričom pravidlá EÚ umožňujú podporu čerpať ešte nasledujúce dva roky), vyčlenila Európska komisia a Európsky parlament dokopy až 2 150 tisíc eur na program s názvom Prevencia drog a poskytovanie informácií. Projekty, ktoré budú z neho financované môžu získať grant až do výšky 80 percent z celkových nákladov na projekt.

Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie projektov v rámci tohto programu. Cieľom výzvy je podporiť projekty, ktoré budú zamerané na predchádzanie a redukciu používania drog, závislosti a hrozieb. Ďalej môžu byť financované projekty, ktoré pomáhajú rozvíjať informovanosť a podporujú realizáciu európskej stratégie v oblasti protidrogovej prevencie.

Financovanými aktivitami sú: podpora medzinárodných akcií na zapojenie sa spoločnosti do stratégie, implementácia a rozvoj stratégie Európskej únie v tejto oblasti a organizovanie konkrétnych akcií na medzinárodnej úrovni.

Európska komisia v rámci tohto programu podporí takých žiadateľov, ktorí sú

  • (1) verejnými alebo súkromnými organizáciami a inštitúciami,
  • (2) miestnymi orgánmi – miestna samospráva a
  • (3) oddeleniami univerzít a výskumných centier zaoberajúcich sa antidrogovou tematikou.

Záverečným termínom na predkladanie projektov je 14. apríl 2008 (pondelok).