Francúzsko začalo debatu o transparentnosti

 

Krátka správa:

Po tom, ako Komisia zverejnila svoju Zelenú knihu o transparentnosti, spustilo Touteleurope.fr, informačné centrum Ministerstva zahraničných vecí Francúzska, svoju vlastnú konzultáciu o Európskej iniciatíve transparentnosti, aby získala príspevky od francúzskeho biznisu, občianskej spoločnosti a jednotlivcov.

Komisia zverejnila Zelenú knihu 3. mája 2006 ako nový krok v Európskej iniciatíve transparentnosti. Cieľom iniciatívy je posilniť etické pravidlá pre ľudí s rozhodovacími právomocami v EÚ a lobistov, aby sa zvýšila otvorenosť a transparentnosť inštitúcií EÚ a aby sa stala EÚ zodpovednejšou voči vlastným občanom.

Konzultácia francúzskeho Ministerstva zahraničných vecí je realizovaná prostredníctvom troch veľkých chatovacích miestností, ktoré sa zaoberajú úlohou lobistov v európskych inštitúciách, zainteresovaním občianskej spoločnosti a transparentnosťou organizácií alebo projektov, finacovaných zo strany EÚ.

Konzultácia je otvorená až do konca augusta 2006. Ak sa jej chcete zúčastniť, kliknite na túto linku.