Internetová komunikácia s mestským úradom v Lučenci

Krátka správa

Obyvatelia Lučenca nemusia vybavovať každú úradnú záležitosť na tamojšom mestskom úrade osobne na mieste. Umožňuje im to na Slovensku ešte stále nezvyčajný projekt s názvom Ako vybaviť. Projekt je dielom Občianskeho združenia eSlovensko v spolupráci s Úniou miest a obcí Slovenska (ÚMOS). Jeho autor Miroslav Drobný, ktorý je zároveň poslancom tamojšieho mestského zastuputeľstva je už niekoľko rokov známy ako propagátor informatizácie na úrovni miestnej samosprávy. Kľúčovým projektom Občianskeho združenia eSlovensko je internetový portál Mesto.sk, ktorý ponúka neoficiálne mestské internetové stránky všetkých slovenských miest. Na tomto portály možno nájsť informácie pre občanov a návštevníkov miest na Slovensku.

Stránka mesta Lučenec však poskytuje ešte niečo navyše. V rubrike Ako vybaviť, nájdu obyvatelia tohto juhoslovenského mesta rady, ako postupovať pri vybavovaní rôznych záležitostí, ktoré patria do kompetencií tamojšej miestnej samosprávy. Rubrika je rozdelená na 13 častí, ako napríklad bývanie, doprava, matrika, podnikanie, pozemok, sociálne veci, stavba, či zviera a životné prostredie. Každá časť obsahuje niekoľko procesov a v každom z nich občan nájde ich popis, nevyhnutné informácie k nim, doklady, ktoré treba predložiť, príslušné legislatívne predpisy. Najzaujímavejšie je, že každý proces obsahuje aj príslušné formuláre a to tak elektronické, ktoré po vyplnení v počítači možno cez internet priamo zaslať na miestny úrad, ako aj formuláre na vytlačenie, ktoré možno odovzdať osobne na úrade.

„Neexistencia dokladov, ktoré treba k väčšine žiadostí prikladať v elektronickej podobe – napríklad rodné listy, výpisy z katastra – žiaľ, núti ľudí aj tak na úrad zájsť, alebo ich zaslať klasickou poštou,“ hovorí M. Drobný. „Ak sa však podarí masívnejšie elektronizovať oficiálne dokumenty, naša služba naozaj umožní ľuďom vybaviť všetko výlučne cez internet. Čo v dnešnej situácii môže poskytovať samosprávny úrad, to sme urobili. S ostatným musíme počkať na štát.“ M. Drobný odhaduje, že pri plošnom zavedení tohto systému by mohli slovenské samosprávy ušetriť asi miliardu korún.

Projekt Ako vybaviť už síce nie je úplne ojedinelý, ale takto komplexne bol na Slovensku prvým, funguje už vyše roka. Pred rokom zaň Miroslav Drobný Drobný dokonca získal Cenu ministra zahraničných vecí v súťaži SlovakPrix Multimedia 2005. Neskôr ho nominovali aj do celosvetovej súťaže World Summit Award.