INTERREG IVC: slovenské informačné centrum v Katowiciach

Krátka správa

Program medziregionálnej spolupráce INTERREG IVC bol oficiálne spustený 21. septembra 2007. V rámci toho Európska komisia rozhodla o zriadení regionálnych informačných centier, ktoré majú poskytovať všetky potrebné informácie a pomoc pre potenciálnych žiadateľov o granty. Centrum sídli v Lille (Francúzsko) a informačné centrum pre Slovensko v Katowiciach (Poľsko). Okrem Slovenska do jeho pôsobnosti patria aj Česká republika, Bulharsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko.

Nové informačné centrum otvorila poľská ministerka pre regionálny rozvoj, Elżbieta Bieńkowska, za prítomnosti podpredsedu Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj, Jana Olbrychta, a riaditeľa programu INTERREG IVC, Michela Lamblina.

Národným kontaktným miestom pre tento program na Slovensku je Ministerstvo hospodárstva.


Kontakty:
Národný kontaktný bod
Ministerstvo hospodárstva SR
Sekcia podporných programov / Odbor interregionálnej a bilaterálnej spolupráce
Mierová 19
827 15 Bratislava 212

Kontaktná osoba:
PhDr. Marek Hajduk, riaditeľ odboru
e-mail: hajduk@economy.gov.sk

Tel: 02/4854 2513, -512
Fax: 02/4854 5036

Web: http://www.interact-eu.net