Komisia zverejní mená svojich expertov

Európska do leta spíše menný zoznam členov svojich expertných skupín. Verejnosť by sa tiež mala dozvedieť, aké je ich pozadie a posty v ktorých všetkých poradných skupinách EÚ daný človek zastáva.

Verejnosť sa presvedčí, že na zozname je viac jednotlivcov nezastupujúcich žiadnu organizáciu než expertov, ktorí majú vo svojom pozadí konkrétnu firmu, povedala hovorkyňa Komisie, Valérie Rampi.

Rozhodnutie prišlo po tom, čo organizácia ALTER-EU v jednej svojej analýze vyzvala Komisiu, aby rozpustila konkrétne expertné skupiny. Podľa organizácie bojujúcej za priehľadnejší lobing, "prevaha zástupcov priemyslu" stavia verejný záujem "do rizika". Yiorgos Vassalos, autor správy, tvrdí, že "skupiny by mali konať vo verejnom záujem, ale zdá sa, že niektorým je umožnené presadzovať vlastné komerčné záujmy".

Komisia sa doteraz bránila zverejneniu mien členov expertných skupín a rovnako nebola ochotná povedať, ktoré zo známych skupín vôbec ešte existujú, tvrdí Paul de Clerk z organizácie Priatelia Zeme – Európa.

Hovorkyňa Komisie Valérie Rampi dodala, že v súčasnosti pôsobí pri Komisii asi 1200 skupín a ich počet sa neustále znižuje. Ich zoznam je prístupný na webových stránkach Spoločenstva. Dodala tiež, že zástupcovia priemyslu sú členmi len malého počtu skupín, ktoré majú špeciálny charakter.

Európska komisia vytvára skupiny, ktoré v prípade potreby požiada o expertné stanovisko alebo názor. Ich členmi bývajú najčastejšie zástupcovia občianskej spoločnosti, priemyselníci, vedci a mnohí iní. Ich cieľom je v rannom štádiu legislatívneho procesu rozprúdiť diskusiu a nájsť čo najlepšie kompromisné riešenie aktuálnych problémov.