Komunálny manažment 2006: Kde hľadať zdroje a ako ich využívať?

oslavy, rozširovanie, bratislava

 

Krátka správa:

Tradične v programe nebude chýbať problematika decentralizácie. „Ak má ďalšia decentralizácia priniesť prospech občanom, štátu, mestám a obciam, je potrebné vopred zvážiť podmienky, za akých sa uskutoční, riziká, ktoré so sebou nesie, a dosahy, ktoré vyvolá, pripomína predseda ZMOS, Michal Sýkora, ktorý aj predstaví „Perspektívu ďalšej decentralizácie z pohľadu miest a obcí“. Bývalý splnomocnenec vlády pre reformu a decentralizáciu verejnej správy a prezident M.E.S.A 10, Viktor Nižňanský ponúkne pohľad na „Trvalo udržateľný rozvoj Slovenska a posilnenie nezávislosti obcí, miest a regiónov“, pričom dodáva: „Napriek realizácii mnohých krokov zakotvených v stratégii decentralizácie Slovenska proces nie je ukončený. Je nevyhnutné okrem obrany už dosiahnutého pokračovať ďalej.“

Druhý tematický blok bude venovaný eurofondom – skúsenostiam s ich využívaním a ich smerovaniu v nasledujúcich 7 rokoch. Uvedie ho Marián Janušek, minister výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorý sa predstaví verejnosti s „Aktualizovanou verziou Národného strategického referenčného rámca“, ktorá dostala definitívnu podobu na nedeľňajšom rokovaní vlády (8. októbra 2006). Minister prízvukuje, že: „NSRR je jedným z aktuálne najdôležitejších dokumentov, ktorý môže výrazne ovplyvniť budúcnosť krajin. Každý minister sa snaží získať čo najviac, my sa snažíme nájsť rozumný kompromis. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku je aj koordinátorom Národného konventu o EÚ. Jej analytik Vladimír Benč predstaví „Regionálny rozvoj SR v období 2007 – 2013 a jeho perspektívy, výzvy a úlohu samospráv„. Územnou analýzou čerpania eurofondov sa predstaví Sociologický ústav SAV a o konkurecieaschopnosti slovenského vidieka bude diskutovať Vidiecky parlament. Peter Rusnák (VIPA) pripomína, že síce „vidiek sa mobilizuje a inštitucionalizuje zdola, ale chýbajú mu adekvátne nástroje a národný podporný program. Pohľad na „Efektívne riadenie regiónov= úsporu financií“ ponúknu IT firmy Microsoft a Gratex a nezabudne sa ani na iRating municipalít SR.

Čoraz väčšiu finančnú záťaž pre mestá a obce predstavujú rastúce náklady na energie, na tohtoročnej konferencii sa bude hovoriť aj o alternatívach využívajúcich lacnejšie lokálne zdroje energií, najmä biomasu. Juraj Novák z odboru energetickej politiky MH SR dodáva: „Využívanie biomasy znižuje závislosť ekonomiky od nestabilných cien ropy a zemného plynu. Zároveň prispieva k rozvoju vidieckych regiónov, stimuluje rozvoj malého a stredného podnikania a vznik nových pracovných príležitostí.“ V tom je s ním zajedno aj Roman Doubrava z Energetického centra Bratislava, keď argumnetuje, že „narastajúce ceny fosílnych palív ďalej zvyšujú výhodnosť dreva, slamy, odpadov a ostatných druhov biomasy ako lacnejšieho zdroja energie. Napriek tomu je potenciál SR v tejto oblasti stále nevyužitý. Hriňovská energetická, s.r.o. je názoru, že „Komerčné využitie biomasy v komunálnej energetike je podnikateľsky zaujímavé odvetvie už aj na Slovensku. Navyše, priamo podporuje lokálny rozvoj.“

Pozvánku a program konferencie nájdete tu: