Koniec beztrestnosti na cestách Únie

Vodiči jazdiaci v Únii za hranicami domovskej krajiny sa veľmi často vyhnú postihu, napríklad za prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti. A to napriek tomu, že ich priestupok zachytia kamery inštalované pri cestách. Dôvodom je, že nedisciplinovaného vodiča – cudzinca – nemožno pozitívne identifikovať, ani overiť adresu, na ktorú je vozidlo zaevidované.

Komisia vidí východisko v zlepšení cezhraničného stíhania. „Cieľom je implementovať technické mechanizmy a právne nástroje, ktoré umožňujú identifikovať a potom aj sankcionovať európskych vodičov za porušenie dopravných predpisov, ktorého sa dopustili v inom členskom štáte ako je štát, v ktorom je ich vozidlo zaevidované“, píše sa v stanovisku Komisie. Pomocou európskej siete elektronickej výmeny údajov bude možné posielať oznámenia o priestupkoch v zahraničí. 

„Bezpečnosť na cestách sa týka všetkých a pre Komisiu je prioritou. V roku 2001 sme si určili cieľ znížiť v priebehu desiatich rokov počet úmrtí na našich cestách o polovicu“, vyhlásil Jacques Barrot, podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu.

Barrotove plány môže ešte zhatiť pomalé tempo prenášania rámcového rozhodnutia z roku 2005 o vzájomnom uznávaní peňažných sankcií do legislatívy členských štátov. Jeho cieľom je zaručiť, že ak sa vinník vystopuje, bude zaplatenie pokuty inému štátu efektívne vymáhateľné.  

Navrhovaná smernica je súčasťou snahy EÚ o zníženie počtu obetí smrteľných dopravných nehôd. Nahradzuje odporúčanie Komise v roku 2003, ktoré neprinieslo želané výsledky. V roku 2007 sa po prvýkrát od roku 2001 nezaznamenal pokrok v znižovaní počtu smrteľných zranení na cestách, ktorý stále predstavoval 43 000 osôb. Tento počet zodpovedá piatim dopravným lietadlám strednej veľkosti, ktoré by sa v Európe zrútili každý týždeň.

Komisia určila štyri hrdelné prehrešky voči pravidlám cestnej premávky, ktoré sú najčastejšou príčinou nehôd so smrteľnými následkami (až v 75 % percentách prípadov). Ide o:

  • vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu,
  • prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti,
  • jazdu bez bezpečnostných pásov a
  • jazdu na červenú.