Kto sa neregistruje, nelobuje

Foto: Michal Hudec (www.mmisso.com)

K predbežnej dohode dospela Európska komisia v zastúpení slovenského komisára pre medzi-inštitucionálne vzťahy a administratívu a pracovná skupiny Európskeho parlamentu.

Kompromis o téme mnohomesačných diskusií – spoločný „Registra transparentnosti“ oboch inštitúcií – bude ešte musieť byť odsúhlasený formálne.

Podpredseda EK Maroš Šefčovič uviedol: „Som potešený, že sme dnes dospeli dohode, ktorá je významným krokom v našom úsilí smerujúcom k zvýšeniu transparentnosti v európskom rozhodovacom procese. Transparentnosť berieme veľmi seriózne, nakoľko je zrejmé, že verejnosť potrebuje vedieť, kto za ňu koná a ovplyvňuje rozhodnutia. Spoločný register je konkrétnym príkladom vynikajúcej spolupráce medzi Komisiou a Parlamentom.“

Dohoda predpokladá, že spoločný register pre lobistické organizácie a jednotlivcov zainteresovaných v tvorbe európskej politiky a v implementačnom procese bude on-line v júni 2011. Podobne ako existujúci systém, ktorý vytvoril Parlament v roku 1996 a Komisia v roku 2008, spoločný register bude zdrojom informácií pre registrované organizácie a občanov o subjektoch zapojených do lobistických aktivít.

Okrem informácií už verejne dostupných v existujúcich systémoch, nový mechanizmus má obsahovať aj ďalšie informácie.

Napríklad počet jednotlivcov, ktorých aktivity sú dostupné v registri alebo výšku európskych zdrojov prijatých registrovaným subjektom. Informácie v ňom majú tiež objasniť aké aktivity sú oprávnené registrované subjekty vykonávať a to, ako sa riešia prípadné sťažnosti. EÚ chce podporiť čo najširšiu participáciu všetkých kategórií účastníkov a aktérov, pričom títo by si mali zachovať svoje rôznorodé identity.  

Inštitúcie si od nového registra sľubujú najmä, že verejnosť dostane komplexný prehľad o zainteresovaných subjektoch, čo by malo podporiť diskusiu v európskom rozhodovacom procese a v procese implementácie rozhodnutí.  

Komisia už začala s náhodnou kontrolou novo-registrovaných subjektov vo svojom aktuálnom registri a v dohľadnej dobe upozorní všetky registrované subjekty (súčasné a aj novo-registrované) na časté chyby vyskytujúce sa pri registračnom procese. Počas tohto týždňa dosiahol počet registrovaných organizácií číslo 3209.