Lobisti, koľko vás je?

Onedlho bude odštartovaný verejný register lobistov na dobrovoľnom princípe. Európska komisia predpokladá, že v Bruseli je činných približne 15 tisíc ľudí, ktorí reprezentujú záujmy firiem a rozličných skupín. Iné odhady však hovoria o oveľa menších číslach.

„Odkiaľ pochádza tých 13.500 lobistov?,“ pýta sa Tom Antonissen z inštitúcie Logos Public Affairs. Jeho odhady hovoria spolu o maximálne 1500 profesionálnych lobistoch v Bruseli:

  • Európska asociácia PA konzultačných spoločností (EPACA) má 35 členov, ktorí zamestnávajú približne 500-700 lobistov.
  • V službách Spoločnosti profesionálov pre európske záležitosti (SEAP) pracuje približne 300 jednotlivcov.
  • Mimo rámca EPACA a SEAP pôsobí takpovediac „na vlastnú päsť“ asi 500 známych reprezentantov záujmov.

Register bude nereprezentatívny, myslí sa Antonissen. Dodáva, že zvyšných 13.500 subjektov budú možno tvoriť rôzne mimovládne organizácie, think tanky, obchodné asociácie, loby národných vlád, samospráv, cirkví a náboženských organizácií. Avšak vzhľadom na to, že dobrovoľný register takéto organizácie opomína, nemali by byť zahrnuté do štatistických odhadov, tvrdí.

„Pretože Komisia hovorí, že je len na vás, či sa zaregistrujete, zo štatistiky o počte lobistov a o ich pôvode nebudeme o nič múdrejší,“ myslí si Tom Spencer z European Centre for Public Affairs. Dodáva, že registrovať by sa mali aj tí reprezentanti záujmov, ktorí nepôsobia v Bruseli, ale majú snahu ovplyvňovať tvorbu európskej legislatívy. Pýta sa: „Hovoríme o 15.000 lobistoch v Bruseli, ale prečo?“ Zužovanie diskusie na dianie v Bruseli spôsobuje nemožnosť definovať skutočnú tému diskusie.

Iným údajom je číslo 4.570, ktoré publikoval Európsky parlament a povedal, že ide o množstvo organizácií, ktoré môžu zastupovať súkromné záujmy pred európskymi poslancami. Paul de Clerk (ALTER-EU) však upozorňuje, že rozdiel medzi parlamentnou takmer päťtisíckou a 15-tisíckou Komisie je spôsobený skutočnosťou, že iba tie organizácie, ktoré majú sídlo v Bruseli, Štrasburgu alebo Luxemburgu majú možnosť lobovať v EP. „Znamená to, že mimobruselskí lobisti, ktorí lobujú v Bruseli, nie sú na parlamentnom registri. Môže ísť o tisícky lobistov,“ uzatvára.

Európska komisia na tieto a podobné vyhlásenia reagovala slovami, že číslo 15 tis. je len veľmi hrubý a externý odhad. „Bez registra nebudeme mať detailnejší odhad o počte inštitucionálnych aktérov,“ povedala hovorkyňa EK, Velérie Rampi. Dodala, že aj keď komisár Kallas hovoril o čísle 15 tis., vždy zdôrazňoval, že ide len o odhad.

Pozornosť sa teraz sústredí na Európsky parlament. Európski poslanci schválili na začiatku mája správu, v ktorej vyzvali na vytvorenie povinného registra, ktorý by bol spoločný pre všetky tri základné inštitúcie EÚ – Radu, Komisiu a Parlament. Na základe prijatého dokumentu bude ustanovená medzi-inštitucionálna pracovná skupina, ktorá preskúma, či a ako by sa to dalo zrealizovať do konca kalendárneho roka (EurActiv 26/05/08).

Dobrovoľný register lobistov by sa mal spustiť 23. júna 2008.