Merkelová bude žiadať “germanizáciu” Bruselu

Krátka správa

Návrh z 20. júna 2007 hovorí, že nemčina by mala byť v Európe „vzatá v úvahu vzhľadom na svoju relevantnosť.“

Výbor tvrdí, že všetky dokumenty by mali byť prekladané do nemčiny, ak má byť relevantné zapájanie sa nemeckého parlamentu do diania v EÚ. Podľa Bundestagu, inštitúcie v súčasnosti dostávajú mnoho dokumentov dotýkajúcich sa rozhodovacieho procesu v EÚ, ale spravidla buď nebývajú vôbec, alebo sú len čiastočne prekladané do nemeckého jazyka.

Návrh taktiež žiada od vlády, aby požadovala od Európskej komisie osobitné posudzovanie nákladov na preklady s ohľadom na vlastné cieľové jazyky. Tak môže byť požiadavka a potreba kvalitného prekladu lepšie kvantifikovateľná, konštatuje Rozpočtový výbor.

Konzervatívec Klaus-Peter Willsch (CDU), ktorý je predsedom podvýboru pre európske záležitosti, vysvetlil, že jedným z dôvodov pre takýto návrh je, že nemčina je materinským jazykom až pre 90 mil. ľudí z celkového počtu 493 mil. obyvateľov Únie. Nemčina sa tak po angličtine stáva druhým najpoužívanejším jazykom, pre EÚ „druhým najdôležitejším zahraničným jazykom.“

Dotýkajúc sa súčasnej praxe prekladov v inštitúciách EÚ, Willsch kritizoval mechanizmus, podľa ktorého rozhodnutie pre alebo proti úplnému prekladu dokumentov je prijímané výlučne na základe formálnych kritérií, ktoré opomínajú mieru ich politickej relevantnosti.