O krok bližšie k novým pravidlám lobingu

Foto: mmisso.deviantart.com

Výbor EP pre ústavné veci schválil návrh povinnej registrácie lobistov s niekoľkými zmenami. Poslanci napríklad odporúčajú, aby jednotlivé inštitúcie register lobistov vzájomne zdieľali. Členovia výboru tiež požadujú zverejnenie informácií o finančnom pozadí záujmových skupín. Lobing definovali ako „činnosť vykonávanú s cieľom ovplyvniť tvorbu politiky a rozhodovacie procesy v európskych inštitúciách“.

Zverejňovanie informácií o finančnom pozadí by sa malo riadiť niekoľkými pravidlami:

  • poradenské a právnické firmy by mali zverejňovať svoj obrat súvisiaci s lobingom, ako aj relatívny podiel ich najväčších klientov na ňom, 
  • interní lobisti súkromných spoločností a obchodných združení by mali oznámiť odhad nákladov na reprezentáciu záujmov svojich klientov,
  • mimovládne organizácie a think-tanky by mali zverejniť svoj celkový rozpočet a prehľad hlavných zdrojov financovania.

Európske inštitúcie by mali pristupovať ku všetkým lobistom rovnakým spôsobom. Ak je cieľom záujmovej skupiny ovplyvňovanie politiky a nie judikatúry, rovnaké pravidlá by mali platiť pre všetkých – či už pre profesionálov alebo interných lobistov, mimovládne organizácie alebo štátne orgány, zamestnávateľov alebo odbory a podobne.

Správa navrhuje používať takzvanú „legislatívnu stopu“. V praxi by to znamenalo spísanie zoznamu záujmových skupín, s ktorými európske inštitúcie spolupracovali počas legislatívneho procesu prijímania alebo novelizácie právnych aktov. Verejnosť by sa mohla jednoduchšie dozvedieť, ktoré skupiny ovplyvnili podobu tej-ktorej smernice či nariadenia. Výbor tiež navrhol, aby EP na svojej stránke publikoval zoznam pracovných medziskupín a poslancov, ktorí sú ich členmi.

Schválenie návrhu vo výbore vyvolalo niekoľko reakcií zo strany európskych poslancov:

  • Alexander Stubb (EPP-ED, Fínsko), bývalý poslanec a autor správy, považuje schválenie textu za „veľký krok vpred“.
  • Andrew Duff (ALDE, UK) zdôraznil, že register lobistov by mal byť povinný.
  • Richard Corbett (PES, UK) sa potešil najmä väčšej transparentnosti, ku ktorej nové pravidlá prispejú.
  • Carlos Carnero (PES, ES) vidí prínos najmä v návrhu zverejňovať zoznam lobistov, s ktorými spolupracovali európske inštitúcie počas prípravy legislatívy.
  • Monica Frassoni (Zelení/EFA, IT) považuje schválenie správy za signál, že väčšina európskych poslancov je za prísnejšie pravidlá pre lobistov.

Podoba textu, ktorú schválil Výbor EP pre ústavné záležitosti, je prijateľná aj pre samotných lobistov. Federácia, ktorá ich združuje, je s doterajším postupom prijímania legislatívy spokojná.

O konečnej podobe správy sa rozhodne na plenárnom zasadnutí 8. mája. Správu však nepredstaví Alexander Stubb, ale jeho nástupca, ktorý zatiaľ nie je známy. Stubb sa v piatok 4. apríla ujal úradu fínskeho ministra zahraničia.