Ocenenie RegioStars Awards

Do celoeurópskej súťaže o najinovatívnejší regionálny projekt mohol ten svoj prihlásiť každý z 268 regiónov Európskej únie, pričom išlo o projekty, ktoré boli v rokoch 2000 až 2006 spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 18 členskych štatov s 71 projektmi. Nezávislá porota európskych odborníkov vybrala 26 projektov do užšieho výberu. Cenu RegioStars získalo nakoniec 5 projektov a 2 projekty dostali špeciálne uznanie. Cieľom súťaže je nájsť dobré skúsenosti v regionálnom rozvoji a poukázať na originálne a inovačné projekty, ktoré by mohli zaujať a inšpirovať ďalšie regióny.

Projekty súťažili v štyroch kategóriách a mali dve hlavné témy:

  • 1.Regionálne ekonomiky založené na vedomostiach a technologických inováciách
  • 1.A Energetická efektívnosť a obnoviteľne energie
  • 1.B Technológie prispievajúce k zlepšeniu životného prostredia
  • 2.Trvalo udržateľný ekonomický rozvoj
  • 2.A Podpora klastrov a obchodných sietí
  • 2.B Prenos technologií z výskumných inštitútov do malých a stredných podnikov

Kritériá pre ziskanie ocenenia v roku 2008 boli: 1.Inovačný charakter projektu v regionálnom kontexte, 2.Potenciálny dopad na regionálnu ekonomiku, 3. Predpokladaná trvalá udržateľnosť projektu, 4. Výsledky projektu podporujúce miestne, regionálne a medziregionálne partnerstvá.

Ceny boli slávnostne odovzdané 25. februára 2008 v Bruseli za prítomnosti komisárky pre regionálnu politiku Danuty Hubnerovej a predsedu komisie Pasquala Maragalla i Miru. Cenu RegioStars si prišli do Bruselu prevziať predstavitelia viacerých projektov a regiónov.

Do súťaže RegioStars 2009 sa môže zapojiť aj váš región, prihlášku je potrebné poslať do 15. júla 2008 na adresu: regio-stars@ec.europa.eu.