OECD: Stratégie pre interaktívny internet

Krátka správa

OCED a Industry Canada spoločne organizujú 3. októbra medzinárodnú konferenciu v Government Conference Center v Ottawe. Jej cieľom je hľadať stratégie pre rozvoj „participatívneho webu“. Vývoj internetu je charakterizovaný zvyšovaním participácie a interakcie zo strany používateľov webu, ktorý ho využívajú už nielen na vzájomnú komunikáciu, ale aj na vyjadrenie samých seba. Tento proces odborníci nazývajú ako „participatívny web“.

Ide o internet, ktorý poskytuje stále nové a inteligentnejšie služby, ktoré umožňujú používateľom prispievať k jeho rozvoju, k väčšiemu obsahu a jeho rozširovaniu medzi ďalších ľudí, ktorí sa zatiaľ k internetu nedostali. Súvisí to tiež s rozvojom a modernizáciou infraštruktúry: stále viac ľudí má prístup k vysokorýchlostnému internetu a to nielen v práci či v škole, ale aj v domácnostiach, hoci to platí predovšetkým o bohatých krajinách.

Spoločné znalosti a schopnosti používateľov internetu pomáhajú vytvárať nové spoločenské a ekonomické aplikácie, ktoré zvyšujú úlohu „participatívneho webu“ v mnohých oblastiach: podnikaní, výskume a inováciách, ale aj najrôznejších spoločenských aktivít. Výrazne otvorenejší prístup k vytváraniu informácií, ich výmene a šíreniu je možné badať vo verejnej sfére, vzdelávaní a aj iných oblastiach. Nový model vytvárania, rozširovania a používania digitálnych informácií, ktorý prináša moderný internet je veľkou výzvou pre vlády, aby vytvárali prostredie, ktoré bude podporovať tento rozvoj.

Konferencia OECD a Industry Canada bude hľadať odpovede na viaceré aktuálne otázky: Ako vyzerá budúcnosť „participatívneho webu“? Aké sú vplyvy týchto trendov na podnikateľské prostredie, používateľov a vlády? Aké to má dôsledky na potrebu zvyšovania dôvery (bezpečnosť) voči internetu? Aká je úloha vlád pri vytváraní správneho prostredia pre rozvoj internetu a aký to môže mať vplyv na ekonomický rozvoj?

Na konferencii sa zúčastnia odborníci z celého sveta, nebudú chýbať politici, ľudia z akademickej sféry a podnikatelia a manažéri, ale aj ľudia z iných oblastí, ktorých sa internet dotýka. Závery z konferencie budú použité pri príprave ministerskej schôdze o budúcnosti internetovej ekonomiky, ktorú OECD pripravuje na 17. a 18. júna 2008 v Soule.

Nepriamo sa na budúcotýždňovej konferencii môžu zúčastniť aj ľudia z celého sveta, lebo otázky možno zasielať elektronicky a na špeciálnej internetovej stránke bude k dispozícii zvukový a obrazový priamy prenos.