Ombudsman: Parlament nie je dosť transparentný

Diamandouros je znepokojený z rastúceho počtu kritických pripomienok, ktoré musel minulý rok smerovať európskym inštitúciám. Rekordný počet podnetov (28 %) sa týkal nedostatku trasparentnosti inštitúcií EÚ, vrátane odmietnutia prístupu k informáciám a dokumentom, uvádza verejný ochranca práv vo výročnej správe. Jej závery prezentoval včera, 15. apríla.

Diamandouros vyzdvihol zo svojho minuloročného pôsobenia konkrétny prípad, kedy sa maltský novinár sťažoval, že mu Parlament odmietol poskytnúť informácie o diétach konkrétneho europoslanca z odvolaním sa na ochranu údajov.

Kauza viedla k iniciatíve za lepší prístup ombudsmana k dôverným dokumentom, vrátane tých týkajúcich sa výdavkov europoslancov. Na ostatnej plenárnej schôdzi sa však o správe o posilnení jeho štatútu nehlasovalo „v dôsledku politického manévrovania“ stredo-pravej EPP-ED a Socialistickej skupiny v Európskom parlamente, povedala Anneli Jäätteenmaki, liberálna poslakyňa EP z Fínska, ktorá je autorkou správy.

„Ak sa dve hlavné politické skupiny stavajú proti posilneniu transparentnosti musí to byť preto, že majú čo skrývať“, povedala Jäättenmäki a dodala, že ombudsmanova správa „opäť raz dokazuje (…) aké je dôležité posilniť jeho štatút, aby mal väčšiu mieru nezávislosti pri svojej práci, ktorá spočíva v získavaní informácií z európskych ištitúcií.“

V roku 2007 bolo na ombudsmana smerovaných 3 211 sťažností od občanov, firiem, mimovládnych organizácií a ďalších asociácií. Šťažnosti sa týkali neskorého vyplácania platieb na európske projekty, neférovosť, zneužitie právomocí a neuspokojivé postupy. Kancelária ombudsmana minulý rok zaznamenala tiež rekordný počer otázok (348), čo v porovnaní s rokom 2006 predstavuje 40 % nárast.

Väčšina otázok (64 %) sa týkala Komisie. Diamandouros zdôraznil, že tento údaj, neznamená automaticky, že Komisia má zlú administratívu. Skôr je to tým, že „Komisa je hlavnou inštitúciou EÚ prijímajúca rozhodnutia, ktoré majú priamy dopad na občanov, a preto je prirodzené, že je hlavným objektom ich záujmu“, povedal Diamandouros.

Základnou úlohou ombudsmana je „zvýšiť transparentnosť inštitúcií“, povedal Diamandouros, zdôraznil ale, že pri tom musí byť veľmi opatrný a rešpektovať rozdiel medzi netransparentnosťou a súkromím. „Absolútna transparentnosť nenecháva miesto pre súkromie, zatiaľ čo absolútne súkromie nenecháva miesto pre transparentnosť“, zhodnotil ombudsman.