Program Informatizácia spoločnosti vo vláde

Krátka správa

Pred týždňom skončilo verejné pripomienkovanie Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a v priebehu uplynulého týždňa boli jeho výsledky zapracované do finálnej podoby návrhu OPIS. Dokument v tejto podobe bol zverejnený na internetovej stránke úradu vlády dnes ráno. Predkladateľ tak splnil uznesenie vlády, podľa ktorého mal byť OPIS kabinetu predložený do konca novembra. Pôvodný návrh vyvolal širokú diskusiu v odborných kruhoch, viaceré profesijné a odborné združenia k nemu predložili celý rad pripomienok a pozmeňovacích návrhov.

Jedna z najvážnejších výhrad smeruje k finančnému plánu. Dve tretiny financií sa má podľa neho kontrahovať v druhej polovici programovacieho obdobia a štvrtina dokonca až v poslednom roku, čo je podľa mnohých ľudí veľmi neskoro. Výsledkom navrhovaného harmonogramu totiž bude realizácia významnej časti niektorých projektov až v rokoch 2014-2015, čo si Slovensko pri terajšom zaostávaní nemôže dovoliť. Nehovoriac o tom, že v tom čase sa bude končiť funkčné obdobie už ďalšej vlády. Viacerí odborníci však upozorňujú, že vzhľadom na stav príprav potrebných dokumentov však nie je reálne predpokladať rýchlejšie čerpanie financií v rámci OPIS.

Generálna riaditeľka sekcie informatizácie spoločnosti na MDPT SR Denisa Žiláková považuje finančný plán za realistický. Pripomína, že samotný OPIS by sa mal na definitívne schválenie Európskej komisii dostať až koncom tohto roka. „Podľa uznesenia vlády by sme mali v priebehu decembra pripraviť programový manuál, ktorý bude obsahovať presnejšie pravidlá pre čerpanie financií v rámci OPIS,“ hovorí D. Žiláková. „Predpokladám, že prvé výzvy by mohli byť zverejnené koncom leta, alebo na jeseň budúceho roka.“

Za dôležitú považuje D. Žiláková dohodu, že MVRR SR vydá záväzné usmernenie, ktoré odborníkom zo sekcie informatizácie umožní zúčastniť sa na príprave výziev aj v iných operačných programoch, ak sa budú týkať informatizácie. „Takže napríklad výzva na informačný systém pre cestovný ruch v operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bude vypracovaná v spolupráci s našimi odborníkmi,“ ilustruje D. Žiláková.