Portál verejnej správy nie je veľmi úspešný

Krátka správa

Ústredný portál verejnej správy sa len veľmi pomaličky stáva skutočnou bránou k elektronickým službám verejnej správy. Podľa prieskumu Inštitútu pre verejné otázky nie je portál ideálnym prístupovým miestom, ktoré majú občania i podnikatelia k dispozícii pre elektronické služby úradov. Ukázalo sa, že v praktickej rovine majú občania a firmy možnosť pristupovať k mnohým digitálnym službám nepriamo, resp. paralelne – jednak cez Ústredný portál verejnej správy, t. j. centrálny prístupový bod, a rovnako priamo, cez internetové stránky, portály, prípadne aplikácie štátnych úradov, inštitúcií a samospráv. V niektorých prípadoch však verejné elektronické služby poskytujú aj mimovládne organizácie, občianske iniciatívy, profesijné a záujmové združenia, firmy a pod.

Celková dosiahnutá úroveň poskytovanej služby cez internetové stránky, portály, prípadne aplikácie štátnych úradov, inštitúcií, samospráv, občianskeho či súkromného sektora je vyššia, ako je úroveň dosiahnutá prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Ústredný portál vo väčšine prípadov ponúka iba úroveň jednosmernej interakcie – teda možnosť získať základné informácie, ktoré sú potrebné na začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby.

Medzi najvýznamnejšie ambície portálu patrí síce nasmerovanie používateľa na využitie konkrétnej elektronickej služby verejnej správy s využitím relevantných informačných zdrojov, ale v súčasnosti trpí mnohými zásadnými nedostatkami. Na portáli často chýbajú elementárne informácie, ako sú napríklad úradné hodiny, adresy a kontakty na príslušné inštitúcie či úrady, linky na ich internetové stránky atď. Rovnako chýbajú aj úradné tlačivá, elektronické formuláre, vzory podaní a iné dokumenty na stiahnutie, čo by portál posunulo aspoň na úroveň jednosmernej interakcie.

Prezident občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Braňo Ondruš hovorí, že výsledky prieskumu IVO ho neprekvapili. „Už na začiatku sme upozorňovali, že predošlá vláda zvolila veľmi zlú taktiku – investovala nemalé peniaze do vybudovania portálu, ale nebrala do úvahy katastrofálnu úroveň e-government.“ Podľa Ondruša Dzurindov kabinet začal stavať dom od strechy: „Bolo to relatívne lacnejšie, ale hlavne rýchlejšie a navyše všetci dobre vieme, že peknú strechu – na rozdiel od základov domu – môžete hrdo ukazovať každému naokolo.“ Myslí si, že portál vyzerá presne podľa toho, v akom čase ho vláda nechala urobiť – rýchlo pred voľbami.