Poslanci by radi videli viac kníh online

Krátka správa

Digitálne knižnice sú veľmi dôležité pre rýchly prístup učiteľov a študentov k rastúcemu počtu vedeckých publikácií z celého sveta, ako aj pre zaistenie prístupnosti európskeho kultúrneho dedičstva. Komisia v roku 2005 stanovila vo svojom Oznámení o digitálnych knižniciach, že na to, aby sa dosiahli spomínané ciele, je potrebné zvládnuť výzvy v podobe on-line prístupu, digitalizácie a analogického zhromažďovania a uskladňovania diel.

V uznesení prijatom 27. 2007 Európsky parlament podporil dva roky staré Oznámenie Komisie. Poslanci zdôraznili, že Európska knižnica „by sa nemala zameriavať len na obsah, ale koordinovať prístup k digitálnym prácam“ a stať sa tak „jediným priamym a multiliguálnym prístupovým bodom k európskemu kultúrnemu dedičstvu.“

Odporúčajú, aby sa Európska knižnica „najskôr koncentrovala na potenciál, ktorý ponúka materiál bez autorských práv“ a pozvala „všetky európske knižnice, aby poskytli Európskej digitánej knižnici diela, ktoré už nespadajú pod ochranu autorských práv, a ktoré už majú v digitálnej podobe“. Europoslanci zdôraznili , že by mali byť použité „spoločné štandardy založené na existujúcich formátoch“, aby sa tak uľahčil prístup.

Europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED) v rámci vysvetlení hlasovania uviedol, že podporil správu o digitálnych knižniciach, pretože proces digitalizácie knižného fondu, filmových záznamov, ako aj audio a video záznamov, ktorý prebieha vo všetkých členských štátoch, je podľa neho pomalý a roztrieštený. „Považujem za nutné sústrediť pozornosť na koordináciu týchto národných iniciatív a predovšetkým na uchovávanie digitálneho materiálu“, uviedol na túto tému.

Na celoeurópskej úrovni je podľa jeho slov potrebné venovať významnú pozornosť uchovávaniu digitálnych kópií. „Vytvorenie digitálnej kópie knihy alebo filmu nemusí byť zárukou ich dlhodobého zachovania. Všetok digitálny materiál, či už je to digitalizované dielo, alebo aj pôvodný digitálny materiál, je potrebné udržiavať tak, aby bol neustále dostupný. S digitálnym uchovávaním totiž máme malé skúsenosti“, povedal a dodal, že práve preto môže samotná digitalizácia bez dôslednej stratégie uchovávania digitálnej kópie viesť k znehodnoteniu vynaložených investícií.