Poslanci rozhodli, že nezverejnia výsledky auditu

V Štrasburgu sa v utorok hlasovalo o návrhu zverejniť správu o internom audite, ktorá odhaľuje rozšírené zneužívania prostriedkov určených na výplatu poslaneckých asistentov. „Toto hlasovanie diskredituje a zahanbuje celý Parlament,“ povedal britský liberál Chris Davies, ktorý sa zasadzuje za zverejnenie dokumentu od samého začiatku a bol prvým, kto verejne potvrdil existenciu správy o problematickom audite. 

Parlament každoročne vypláca 27 720 eur 470 členom EP do ich penzijného fondu. Poslanci musia k tejto sume pridať z vlastného vrecka ďalších 13 860 eur. Audit rozšíril podozrenia, že niektorí poslanci EP platia tieto osobné príspevky z peňazí určených na výkon svojich poslaneckých aktivít. Poslanci tiež odmietli zverejnenie mien členov tohto dobrovoľného penzijného fondu, čo žiadal aj európsky ombudsman.

„Väčšina poslancov radšej nechá zvíťaziť chamtivosť a vlastné záujmy pred riadnym spravovaním verejných prostriedkov“, povedal po hlasovaní Davies.

Podľa britského liberála by mali politické strany v každom členskom štáte zabezpečiť, aby sa na kandidátku do volieb do EP, ktoré sa budú konať budúci rok, dostali len takí kandidáti, ktorí podporujú reformu súčasného systému finančného manžmentu EP.

Po kontroverznom hlasovaní dvaja dánski europoslanci uviedli, že omylom hlasovali za nezverejnenie predmetnej správy. „Stala sa chyba, ktorú treba napraviť“, povedal konzervatívny poslanec Christian Rovsing. Ostatných 12 dánskych poslancov hlasovalo za sprístupnenie dokumentu. K správe majú dnes prístup jedine členovia výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorí sa museli zaviazať, že jej obsah sa nedostane na verejnosť.