Prezentácia Open Days 2008

Krátka správa

Šiesty ročník prezentácie miest, samospráv a regiónov, Open Days, sa bude niesť v duchu hesla „Regióny a mestá vo svete plnom výziev.“ Na jeseň, 6. – 9. októbra 2008, sa v Bruseli môžu opäť prezentovať aj slovenské subjekty.

Open Days 2008 sa členia do nasledovných tematických kategórií:

  • Inovujúce regióny: Propagácia výskumu, inovácií a technologického rozvoja;
  • Trvalo udržateľný rozvoj: Regionálne riešenia pre klimatické zmeny;
  • Spolupráca a sieťovanie: Výmena skúseností a poznatkov na úrovni regiónov;
  • Budúcnosť EÚ: Európska kohézna politika zajtrajška.

Každý subjekt miestnej správy a samosprávy, ktorý sa chce prezentovať, musí splniť niekoľko podmienok:

  • musí mať svoje stále zastúpenie v Bruseli,
  • ak ide o mesto, ktoré nemá stále zastúpenie v Bruseli, musí byť hlavným mestom členskej krajiny alebo mestom s populáciou väčšou než pol milióna obyvateľov,
  • mestá sa neprezentujú samostatne, ale v tzv. konglomerátoch, ktorých členmi sú viaceré subjekty z rôznych členských krajín EÚ,
  • každý z členov konglomerátu musí v rámci prezentácie Open Days zorganizovať aspoň jedno tematické podujatie vo svojom regióne,
  • každý subjekt musí vo svojom regióne prostredníctvom médií prezentovať myšlienku Open Days.

Viac informácií nájdete na linke Open Days 2008.