Prieskum: Lobisti nemajú záujem o register

Viac ako polovica federácií (55%), konzultačných spoločností (53%) a veľká časť firiem (41%) nemá záujem zapísať sa do dobrovoľného registra lobistov, ktorý otvorila v júni minulého roka Európska komisia. Vyplýva to z prieskumu portálu EurActiv.com, ktorého výsledky boli predstavené uplynulý týždeň (4.3.) počas konferencie Európskeho centra pre Public Affairs (ECPA).

Aj keď konzultačné spoločnosti neprejavujú o register lobistov veľký záujem, vo všeobecnosti podporujú iniciatívu za transparentnosť (ETI). Súčasne podporujú transparentnosť ako princíp. Malá časť respondentov však naznačila, že sa k registru plánuje pripojiť v priebehu tohto roka, resp. v roku 2010.

Naopak, do registra sa už zapísala väčšina individuálnych korporátnych lobistov (55%). V pomernom vyjadrení ich nasledujú konzultačné spoločnosti (33%) a federácie (17%). Dobre informovaný zdroj z obchodnej sféry pre EurActiv doplnil, že korporátny sektor považuje zápis v lobistickom registri za vec reputácie, čo vysvetľuje záujem viac ako polovice z nich participovať na ňom.

Profesionáli pôsobiaci v oblasti „public affairs“ register ako taký neodmietajú, požadujú však vyjasnenie niektorých jeho princípov, medzi iným napríklad pravidlá pre informovanie o finančnom pozadí a rozlišovanie medzi priamym lobingom a ďalšími advokátnymi aktivitami.

Rozdielne názory majú reprezentanti v otázke budúcej podoby iniciatívy za transparentnosť. Dvadsaťsedem percent korporátnych respondentov očakáva, že register sa stane v budúcnosti povinným, ale jeho podoba zostane v porovnaní s dneškom nezmenená. Viac ako tretina (34%) obchodných federácií si želá, aby zostal mechanizmus i naďalej dobrovoľným, ďalších 28% očakáva jeho zjednodušenie.

Prieskum za najväčšiu prekážku úspechu registra identifikoval požiadavku poskytnúť neprimerane veľké množstvo informácií (30%) a obavu reprezentantov záujmov zo zneužitia poskytnutých informácií (19%).

Lobistické agentúry používajú viac ako polovicu svojho rozpočtu na aktivity vykonávané v Bruseli, pričom na priamy lobing vynakladajú približne štvrtinu z nich. Komisia ohodnotí efektivitu a výsledky systému dobrovoľnej registrácie v lete 2009 – rok po spustení systému.