EÚS: Prvá “územná kooperačná grupa”

Kooperujúce územie EZTS Lille-Kortrijk-Tournai (zdroj: Eurometropole Lille)

Krátka správa

Na konci januára 2008 vznikla z iniciatívy 14  partnerských inštitúcií  francúzskeho regiónu „Sever“ a belgických krajov Západné Flandry a Hainaut prvá  „Eurometropola Lille-Kortrijk-Tournai“ v režime EGTC/EZÚS. To umožňuje od leta 2006 samostatné nariadenie o Európskom zoskupení územnej spolupráce, určitej EÚ obdoby euroregiónov.

Dôvody pre budovanie eurozoskupenia sú jasné – hľadať efektívne cesty v cezhraničnej spolupráci na vnútornom trhu. Jeho úlohou je pôsobiť ako jediná autorita, ktorá spravuje programy a projekty pre cezhraničnú spoluprácu, vrátane tých, ktoré spolufinancujú štrukturálne fondy, prípadne ďalšie EÚ programy.

Európske zoskupenie územnej spolupráce predstavuje jednu z najväčších noviniek novej kohéznej politiky, ktorá umožňuje prihraničným partnerským regiónom a ich inštitúciám efektívnejšie spolupracovať. Eurometropola Lille-Kortrijk-Tournai chce pre svoje 2 milióny obyvateľov také koncepčné projekty, ktoré sa dotknú oblastí, ako je trvalo udržateľný rozvoj, doprava a služby.

Agenda je aktuálna aj na Slovensku. Toho času je vládny návrh zákona o Európskom zoskupení územnej spolupráce v slovenskom parlamente (od začiatku novembra 2007). Po I. čítaní prešiel už v relevantných výboroch, gestoruje ho Výbor NRSR pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Na 19. schôdzi sa na program rokovanie nedostal.

Okrem iného sa v spoločnej správe za výbory píše, že parlament navrhuje pre takéto zoskupenie budovať samostatný registrový úrad na ministerstve regionálneho rozvoja, na ktorý už MVRR vo finančnej doložke si pýta z rozpočtu približne polmilióna korún ročne.

Euroregióny sú veľmi príbuzné štruktúry týmto teoretickým „eurogrupám“ a na Slovensku pôsobí niektoré už od roku 1992. Euroregióny (euroregionálne združenia) ako záujmové združenia právnických osôb patrili v registrových záležitostiach pod rezort vnútra. Jeho sekcia verejnej správy gestoruje všetky medzivládne cezhraničné komisie  a v otázkach euroregiónov je veľmi aktívny odbor medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce z MV SR.

Ministerstvo výstavby je zas „národným šéfom“ programov cezhraničnej spolupráce s okolitými krajinami. Sekundujú mu v tom pri nadnárodných a medziregionálnych kooperáciách aj ministerstvo životného prostredia a ministerstvo hospodárstva. Na územnú spoluprácu bude mať Slovensko viac ako 227 miliónov euro (v stálych cenách) na 9 programov.  Pre euroregióny počíta vláda s dlhodobým finančným program, ktorý sa stane súčasťou zákona o popore regionálneho rozvoja. Ten však minister Janušek z parlamentu pred týždňom stiahol.

O budovaní Európskeho zoskupenia územnej spolupráce sa euroregióny až na výnimku Tatier verejne zatiaľ nevyjadrili. Okrem 12 euroregiónov, ktoré sa vlani zapojili aj do štátneho podporného programu SPERA pre cezhraničnú spoluprácu MVRR sa v tejto veci vedú pravidelné diskusie v priestore Centrope, metropolitného EUroregiónu medzi Slovenskom, Maďarskom, Rakúskom a Českou republikou. Napriek tomu, že nie je plne inštitucionalizovaný celok, pre ideu si už získal veľa partnerov z verejnej i súkromnej sféry. Medzi Slovenskom a Rakúskom už premávajú EUregio vlaky, jedna z bánk v Dolnom Rakúsku a Viedni ponúka Centrope konto a úver. V Bratislave vychádzajúci dvojtýždenník Istropolitan tiež pravidelne informuje o dianí v euroregióne.