PSK: Druhé regionálne grantové kolo sa nekoná

Krátka správa

V rámci Nefinančného fondu Prešovského samosprávneho kraja (NEFO PSK) sa predkladajú projekty súvisiaca s ochranou duchovných hodnôt, ľudských práv, regionálnym rozvojom, či napríklad ochranou a tvorbou životného prostredia, školstva, sociálnou oblasťou. Grantové kolá by mali prebiehať dvakrát do roka – k 30. aprílu a 30. septembru.

Prešovský samosprávny kraj oznámil, že 2. tohtoročné grantové kolo projektov krajského neinvestičného fondu sa pre nedostatok prostriedkov neuskutoční. Pre programy v aktuálnom roku sa počítalo s 20 miliónmi korún.

Oblasť  podpory
Programy
Alokácia v SKK
ŠPORT Výstavba, rekonštrukcia a opravy športovísk a ich vybavenie športovým zariadením 8 000 000
Šport pre všetkých;
Športové stredy;
Reprezentant;
Cezhraničná spolupráca
3 000 000
KULTÚRA Kultúra pre všetkých 1 500 000
Obnova kultúrnych pamiatok 3 500 000
REGIONÁLNY ROZVOJ Príprava projektu LEADER 3 000 000
SOCIÁLNE VECI Výstavba, rekonštrukcia a oprava sociálnych zariadení 1 500 000
Podpora podujatí;
Inovatívne formy
500 000
Spolu 20 000 000

„Od zverejnenia podmienok na prideľovanie grantov z NEFO fondu Prešovského samosprávneho kraja došlo do riadneho termínu uzávierky (k 30. aprílu 2007, pzn. redakcie) vyše 500 projektov. Ich celková hodnota bola desaťkrát vyššia ako naše možnosti! Vstúpili sme teda do priestoru, v ktorom dominuje veľký záujem,“ zhodnotil prvé grantové kolo NEFO fondu predseda jeho správnej rady a poslanec Zastupiteľstva PSK Jozef Polačko (SDKÚ-DS). Je iba prirodzené, že po záverečnom spočítaní bolo málo takých projektov, ktoré dostali od fondu plnú výšku požadovanej dotácie. Jedinou oblasťou, kde sa tak stalo bez výnimky, bola sociálna.

Cieľom programu určeného na podporu regionálneho rozvoja bola snaha pomôcť kryť vlastné spolufinancovanie žiadateľov z fondov Európskej únie. Príspevky správna rada fondu rozdelila pre sedem mikroregiónov, ktoré majú takéto projekty rozpracované, resp. ukončené (Spišský hrad-pod Branisko, Poloniny, Vranovský región, Čergov, Pieniny-Zamagurie, Horná Torysa a Stráže). Celková hodnota grantov pre mikroregióny bola 2,85 milióna Sk, informoval portál PSK.