Register lobistov prešiel výborom pre ústavné veci

zdroj: http://www.flickr.com/photos/38095215@N04/3641198729/

Ak návrh definitívne prejde, všetci lobisti, ktorí sa snažia ovplyvniť výslednú podobu európskej legislatívy, by sa museli registrovať do spoločného „registra transparentnosti“ európskych inštitúcií. Informácie o ich schôdzkach s parlamentnými spravodajcami k jednotlivým legislatívnym návrhom by sa mali objaviť v dodatkoch k ich správam. Minulý týždeň sa na tom dohodli poslanci z ústavného výboru Európskeho parlamentu.

Spoločný register Európskeho parlamentu a Komisie má posilniť transparentnosť rozhodovania o európskej legislatíve. Občanom má umožniť, aby si mohli vyhľadať „všetky informácie o ľuďoch, ktorí rokujú s inštitúciami EÚ“.

Poslanci sa stotožnili s prístupom, podľa ktorého sa register nebude volať register lobistov, ale „register transparentnosti“. Uľahčiť by to malo registráciu zástupcov nekomerčných záujmových skupín ako sú think-tanky alebo cirkvi, myslia si poslanci.

Parlament sa spamätáva z úplatkárskej aféry

V EP stále doznieva škandál, ktorí vyvolal britský bulvárny týždenník Sunday Times. Jeho reportéri vydávajúci sa za lobistov ponúkali poslancom peniaze výmenou za presadzovanie legislatívnych zmien.

Predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek v reakcii na tento škandál rozoslal šéfom parlamentných frakciiílist, v ktorom predložil niekoľko návrhov ako by sa mala inštitúcie s dôsledkami aféry vyrovnať a predísť tak ich opakovaniu v budúcnosti.

Parlament preto Európsku komisiu žiada, aby prišla s návrhom povinného registru lobistov, ktorý by bol spoločný pre všetky európske inštitúcie, teda aj Radu. Realitou je zatiaľ dobrovoľný register pre Komisiu a Parlament.

Poslanci požadujú registráciu lobistov pri vstupe do Parlamentu. Na dennej báze vy sa tak museli registrovať aj tí lobisti, ktorí majú ročné priepustky. V registri by sa mali objaviť aj informácie o tom, s kým sa lobisti stretávajú a na akých rokovaniach sa v Európskom parlamente zúčastňujú.

Spoločný transparentný register by mal najprv fungovať na dobrovoľnom základe. Výbor ale požaduje, aby registrácia lobistov bola do budúcna povinná. Aj v dobrovoľnej fáze sa ale inštitúcie budú snažiť k registrácii prakticky motivovať. „Nikto z tých, ktorí si budú zabezpečovať priepustku do Európskeho parlamentu sa bez predchádzajúcej registrácie neobíde“, uvádza EP.

Lobisti sú registru naklonení

Samotní lobisti sú zavedeniu povinnej registrácie naklonení, za predpokladu, že im umožní vstup do budov Parlamentu.

„Akákoľvek snaha o posilnenie transparentnosti v inštitúciách EÚ, ktoré idú nad rámec obsahu dohody o vytvorení spoločného registra transparentnosti by bolo lepšie riešiť záväznou legislatívou s jasne špecifikovanými definíciami, ktoré by sa vzťahovali na všetkých lobistov, či už ide o neziskové združenia, konzultantov, právnické firmy, asociácie, think-tanky alebo kohokoľvek iného“, uviedla asociácia európskych konzultantov EPACA.

Aliancia za transparentnosť lobingu a etickú reguláciu (ALTER-EU), ktorá združuje organizácie usilujúce sa o väčšiu transparentnosť rozhodovacieho procesu chce zájsť ešte ďalej. Všetky lobistické zoskupenia, ktoré požadujú ročný priepustku by podľa nej mali v registri uviesť aj oblasti v ktorých lobujú, mená všetkých lobistov a objem prostriedkov vynakladaných na lobing v Parlamente.

Podľa predstáv europoslancov by  spoločný register transparentosti mal obsahovať počet jednotlivcov, ktorí sa podieľajú na aktivitách uvedených v registri a informácie o výške finančných prostriedkov, ktoré registrovaný subjekt získava z európskych zdrojov. V registri má byť jasne definované aké aktivity do jeho pôsobnosti spadajú a mali by sa tiež stanoviť procedúry ako postupovať v prípade sťažností a udeľovania sankcií.

Na presnej podobe dohody sa budú inštitúcie musieť zhodnúť počas spoločných rokovaní. Parlament by mal o spoločnom registri hlasovať v pléne počas mája. Pokiaľ ale všetko pôjde podľa predstáv, mal by spoločný register Komisie a Parlamentu začať fungovať od júna 2011.