Register lobistov už o mesiac

Rozhodovací proces v európskych inštitúciách by sa mal stať transparentnejším už od júna. Európska komisia chce o mesiac spustiť dobrovoľnú registráciu lobistických skupín a zverejniť nové pravidlá pre pôsobenie záujmových skupín a konzultačných agentúr na úrovni EÚ.

Prvý rok sa bude nový systém testovať a potom „horúci zemiak“ zdedí nová Komisia. Aspoň tak to vnímajú viacerí európski úradníci. Nemenovaný bruselský zdroj uvádza: „Revízia efektivity za dvanásť mesiacov znamená revíziu najskôr neskoro na jeseň 2009, v čase, kedy bude mať [danú politiku na starosti] nový komisár.“

Parlament myšlienku registrácie lobistov víta, no poslanci začiatkom mája prijali rezolúciu, v ktorej vyzvali na vytvorenie povinného registra, ktorý by bol spoločný pre všetky tri základné inštitúcie EÚ – Radu, Komisiu a Parlament. Na základe prijatého dokumentu bude ustanovená medzi-inštitucionálna pracovná skupina, ktorá preskúma, či a ako by sa to dalo zrealizovať do konca kalendárneho roka.

Prípadné vytvorenie spoločného registra lobistov bude závisieť aj od priorít nadchádzajúcich predsedníctiev. Iba ťažko možno očakávať, že by si Francúzsko určilo takúto agendu za svoju prioritu, uvádza bruselský zdroj. Dodáva, že treba počkať najskôr na Švédske predsedníctvo v druhom polroku 2009: „Z tohto všetkého uzatváram, že diskusia sa natiahne do jesene 2009 a jari 2010.“

Po spustení registrácie by sa mala verejnosť dozvedieť aj čo-to o finančnom pozadí lobistických agentúr. Predstava komisára Kallasa je, že každá z nich uvedie výšku príjmov od klientov zaokrúhlenú na 50-tisíce eur. Súčasne sa bude požadovať, aby konzultačné spoločnosti vyjadrili percentuálny podiel platieb od svojich klientov na celkovom balíku príjmov, pričom údaj budú musieť zaokrúhľovať na desiatky percent.

Konzultačné spoločnosti sú spokojné s takýmto kompromisným návrhom o zverejňovaní finančného pozadia. Asociácia európskych PA konzultačných spoločností (EPACA) vo svojom stanovisku uviedla, že prvotné návrhy boli „úzke, dotieravé“ a že každá legislatíva musí rešpektovať zmluvné tajomstvo medzi klientom a jeho konzultantom.