Road show o investíciách pre samosprávy

Krátka správa

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa vracia do krajov Slovenska, aby spolu s partnermi zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), informovala o nových príležitostiach na spoluprácu.

„Na prvej Road Show vo februári sme sľúbili, že našu cestu zopakujeme a pripravíme účinné nástroje ako pomôcť regiónom k dynamickému ekonomickému rastu cez prílev investícií, podporu exportných aktivít miestnych podnikateľov a efektívne čerpanie štrukturálnych fondov EÚ na rekonštrukciu priemyselnej infraštruktúry. Teraz nastal čas splniť náš sľub, ktorý agentúra zvlášť zdôraznila na rokovaní Komory miest Rady ZMOS v Bratislave. Vďaka intenzívnej spolupráci našich partnerov zo ZMOS a SOPK sme pripravení všetkým cieľovým skupinám a záujemcom poskytnúť cenné informácie a pomocnú ruku,“ povedal generálny riaditeľ SARIO Milan Juráška.

Okrem úvodných prezentácií ZMOS, SOPK a úvodného slova generálneho riaditeľa SARIO budú kľúčovými témami druhej Road Show regionálne aspekty činnosti SARIO, priemyselné nehnuteľnosti ako predpoklad prílevu zahraničných investícií, projekty podpory exportných aktivít slovenských podnikateľov a možnosti využitia prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci opatrení 1.2 a 1.5 Sektorového operačného programu Priemysel a služby. Za agentúru SARIO vystúpia s prezentáciami okrem M. Jurášku aj riaditeľ Sekcie priamych zahraničných investícií Martin Rybár, riaditeľka Sekcie zahraničného obchodu Slavomíra Mandzáková a riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ivan Ištvánffy. Okrem vedenia agentúry sa na každom stretnutí zúčastnia aj miestne príslušní regionálni zástupcovia SARIO. Na odborné otázky účastníkov budú okrem riaditeľov sekcií odpovedať i experti agentúry.

Predstavitelia ZMOS zdôrazňujú, že road show je určená pre zástupcov všetkých miest a obcí na Slovensku, ak ste na ňu doteraz neboli pozvaní, kontaktujte centrálu združenia, alebo agentúry SARIO. Presné termíny a miesta konania nájdete aj prostredníctvom linky pod týmto článkom.