Rozdávali sa ocenenia eGovernment

Krátka správa

19. – 21. septembra 2007 sa ministri členských krajín EÚ zodpovední za eGovernment (slov.: e-vládu) zúčastnili konferencie v Lisabone, na ktorej sa dohodli na niekoľkých politických prioritách. Ich cieľom je celoeurópske rozšírenie a skvalitnenie služieb eGovernment. Týmito preferovanými cieľmi sú:

  • Cezhraničná interoperabilita;
  • redukovanie administratívnej záťaže;
  • inkluzívna eGovernment;
  • transparentnosť a demokratické angažovanie sa.

Ministri vyzvali Komisiu na prijatie palety opatrení, ktoré by mali zabezpečiť dosiahnutie stanovených cieľov.

Počas Lisabonskej konferencie boli ocenené štyri projekty týkajúce sa rôznych oblastí služieb s charakterom eGovernment. Ide o projekty implementované v Holandsku, Francúzsku, Nórsku a v Nemecku.

  • Mesto Amsterdam bolo ocenené v kategórii „Lepšie verejné služby pre rast a pracovné miesta.“ Ide o tamojší projekt Horeca1, ktorého cieľom je vytvorenie jednotného pracoviska pre udeľovanie licencií hotelom, reštauráciám a kaviarňam.
  • V kategórii „Sociálny dopad a kohézia verejných služieb“ bolo odmenené francúzske mesto Besançon. Ide o projekt Besancon.clic, v rámci ktorého sa zbierajú darované počítače, ktoré sú ďalej opravované a modernizované v prostredí chránených dielní a potom sú podľa aktuálnej potreby darované rôznym lokálnym a senegalským inštitúciám.
  • Nórske ministerstvo vládnej správy a reforiem si odnieslo cenu v kategórii „Participácia a transparentnosť“ za svoj samoobslužný občiansky portál Mypage.
  • V poslednej kategórii „Efektívna a výkonná správa“ získala cenu nemecká spolková vláda za svoje riaditeľstvo verejných služieb, ktoré poskytuje svoje služby v on-line prostredí.

Ďalšia konferencia eGovernment sa bude konať počas Slovinského predsedníctva v rámci Dní eGovernment. Uskutoční sa 11. – 13. februára 2008 v meste Brdo. Jej mottom bude slogan „Aliancia s užívateľmi.“