Rumunsko – korupčný raj?

Veľvyslanci európskych krajín pôsobiaci v Bukurešti sa stretli s členmi rumunského parlamentu. Vyjadrili znepokojenie, že krajine sa nemusí podariť dosiahnuť záväzok bojovať proti korupcii, ktorý bol vôbec predpokladom podmienečného vstupu do EÚ.

Robin Barnett, britský veľvyslanec, kritizoval nedávne rozhodnutie tamojšieho Ústavného súdu, podľa ktorého musí parlament schváliť každé jedno vyšetrovanie vysoko postaveného politika. Na základe nálezu sa vyhli stíhaniu napríklad bývalý premiér Adrian Nastase, či bývalý minister dopravy, Miron Mitrea. Obaja boli obvinení z korupcie. Britský vyslanec sa obáva aj iného rozhodnutia, podľa ktorého, ak chcú úrady vykonať domovú prehliadku obvineného, musia mu termín oznámiť vopred.

„V prípade, že kriminálnici budú vnímať Rumunsko ako právny raj uprostred EÚ, bude to mať dopad na všetky členské krajiny,“ dodáva Barnett.

Podobný názor zdieľa aj holandský veľvyslanec, Jaap Werner, ktorý varuje, že EÚ očakáva od rumunského parlamentu príspevok k boju proti korupcii a nie brzdenie riešenia právnych otázok. Vyjadril poľutovanie nad skutočnosťou, že ak sa bude parlament niekedy zaoberať vydaním politika na stíhanie, pravdepodobne neprijme žiadne rozhodnutie, nakoľko zákonodarcovia majú vážny problém s pravidelnou dochádzkou.

V priebehu posledného roka prijali rumunskí poslanci niekoľko rozhodnutí, ktoré možno označiť za krok späť v otázke boja proti korupcii. V roku 2007 doplnili Trestný zákon o povinnosť prokurátorov oznámiť zámer začať vyšetrovanie, ktoré sa môže dotýkať politických predstaviteľov.

Pozície

Willem de Pauw, belgický prokurátor a expert na európske právo, vo svojom článku v The Economist píše: „Namiesto pokroku v boji proti korupcii na vysokej úrovni robí Rumunsko kroky späť na všetkých frontoch [..] Ak sa antikorupčné odhodlanie Rumunska vyparí, terajším tempom sa Rumunsko vráti späť do roku 2003 za 6 mesiacov.“

Zahraniční diplomati, ktorí sú citovaní v tom istom článku, vidia problém širšie: „Krajiny ako Francúzsko tlačili Rumunsko do EÚ čo najskôr pre svoje vlastné dôvody, či už finančné alebo geopolitické. [..] Ak bude júlová hodnotiaca správa EÚ o Rumunsku neutrálna, ako predchádzajúca, nedôvera len narastie.“

Ďalšie kroky

  • 23. júl 2008: Komisia vydá hodnotiacu správu Bulharska a Rumunska.