SAP podporuje rozvoj e-government

Krátka správa

Stále rastie počet inštitúcií vo verejnom sektore, ktoré sa usilujú využívať najnovšie informačno-komunikačné technológie na zlepšenie vlastnej výkonnosti a zefektívnenie prevádzky. Viceprezident nemeckej firmy SAP pre verejný sektor Ian Swan tvrdí, že je to pre každú firmu výzva, aby sa na takých projektoch podieľala. Podľa IDG News Service sa SAP podieľalo vlani na zaujímavom projekte pod vedením Centra pre technológie vo verejnej správe, ktoré existuje na Albanskej štátnej univerzite v New Yorku. Cieľom projektu bolo navrhnúť metodológiu pre hodnotenie efektivity a návratnosti investícií do informačných technológií vo verejnom sektore.

Okrem toho sa SAP podieľa na realizácii Akčného plánu Európskej únie pre eGovernment s cieľom zvýšiť efektívnosť vnútorného chodu verejnej správy a jej služieb občanom a podnikom. Napríklad v projekte Picture Project, ktorý je financovaný zo zdrojov EÚ, ide opäť o hodnotenie dopadov investícií verejnej správy do info-komunikačných technológií. I. Swan zdôrazňuje, že to „umožňuje predstaviteľom vo verejnej správe byť správne informovaný pre dlhodobé investičné rozhodovanie.“

„Nejde pritom len o samotné investovanie do IT, ale do transformácie spôsobom, akými verejná správa funguje. Chceme, aby jej predstavitelia objektívne videli, čo môžu dosiahnuť rozumnými investíciami do nových technológií,“ vysvetľuje I. Swan.

Medzi prioritné záujmy firmy SAP pritom patrí transparentnosť, ku ktorej zvýšeniu prispieva dokázateľne predovšetkým nasadzovanie moderných informačno-komunikačných technológií. I. Swan chápe používanie tzv. open source softvéru, kde je to užitočné a kde to funguje. Preto SAP ponúka také platformy, na ktorých možno používať softvér od mnohých výrobcov. „Aj to je spôsob, akým chceme dosiahnuť, aby zo svojich investícií „vyžmýkali“ verejné inštitúcie čo najviac.“

Podľa Iana Swana dnes SAP vytvára až 10 percent svojich výnosov podnikaním vo verejnom sektore a ten podiel sa zvyšuje. Zároveň však priznáva, že „obchodovať s verejnou správou, ktorá je stále pod tlakom finančných obmedzení je veľká výzva“ a preto „všetko, čo robíme, musí prinášať pre našich zákazníkov skutočné hodnoty.“