Seminár o elektronickom verejnom obstarávaní

Krátka správa

V zmysle čl. III zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.januára 2007 sú verejní obstarávatelia povinní pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru postupovať výlučne formou elektronickej komunikácie (elektronické verejné obstarávanie, EVO). PPP preto už 21. septembra zorganizovali Informačný deň o EVO, na ktorom sa zúčastnilo asi 150 ľudí, ktorí sa tejto problematike venujú tak zo strany zadávateľov, teda inštitúcií verejnej správy, ako aj zo strany účastníkov súťaží, teda firiem. „Veľa ľudí sme vtedy museli odmietnuť, lebo kapacita sály nám viac účastníkov nedovolila, preto sme sa rozhodli podujatie zopakovať, aby sme poskytli tieto dôležité a užitočné informácie všetkým, ktorí o ne majú záujem, lebo ich potrebujú,“ hovorí výkonný riaditeľ PPP Milan Ištván.

Druhý Informačný deň  EVO sa uskutoční v pondelok 11. decembra 2006 so začiatkom o 9.00, opäť v kongresovom centre SÚZA na Drotárskej cesta 46 v Bratislave.  Podujatie je určené odborne spôsobilým osobám na verejné obstarávanie, verejným obstarávateľom a dodávateľom vo verejnom obstarávaní. Cieľom je  oboznámiť zadávateľov zákaziek s aplikačným programovým vybavením, prostredníctvom ktorého budú musieť od 1.1.2007 zadávať zákazky na dodanie tovaru výlučne elektronicky. Cieľom je zorientovať v problematike aj potenciálnych dodávateľov vo verejnom obstarávaní, čo je nevyhnutné, aby sa mohli elektronických verejných obstarávaní zúčastňovať.

Odborné prezentácie si preto pripravia zástupcovia Úradu pre verejné obstarávanie, ako aj firmy IBM Slovensko, ktorá vyhrala verejnú súťaž a celý systém pre EVO dodáva a prevádzkuje. Milan Križánek z IBM Slovensko predvedie aj presne, ako v praxi systém funguje. „Polovicu času sme vyhradili na diskusiu, resp. na odpovede na otázky účastníkov. Chceme naozaj pomôcť, aby od januára bolo čo najmenej problémov, lebo EVO považujeme za významný krok vpred, ktorým sa môžu znížiť náklady vo verejnej sfére a zvýšiť transparentnosť verejného obstarávania,“ vysvetľuje prezident PPP Braňo Ondruš.

Záujemcovia o účasť sa môžu registrovať do utorka 5. 12. 2006 výhradne elektronickou poštou na adrese evo@rpromotion.sk, kde možno žiadať aj o bližšie informácie, ktoré môžete získať aj na telefónnom čísle 02/4463 7154.