Slovensko a Bratislava sa prezentujú v Bruseli

Nové členské krajiny sa prezentujú v Bruseli fotografiou a textom. Návštevníci výstavy vo Výbore regiónov sa majú možnosť dozvedieť čo-to o živote na Slovensku a tamojšom turistickom ruchu.

Na vytváraní výstavy spolupracovali slovenskí študenti. Poslucháči Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej ulici v Bratislave prekladali texty knihy Ladislava Snopka „V4 Regióny a ich sídelné mestá.“ Za odmenu pocestujú do Bruselu a zúčastnia sa na výstave. Snopkova kniha je hlavným exponátom, ktorý reprezentuje Slovensko. Pri tejto príležitosti už okrem spomenutej francúzštiny vyšla aj angličtine, nemčine, španielčine a taliančine.

Vernisáž výstavy sa koná dnes, 17. apríla. Prezentuje sa na nej 56 sídelných miest európskych regiónov Vyšehrádskeho spolku. Iniciátorom kultúrnej prezentácie je Bratislavský samosprávny kraj a Ladislav Snopko, ktorý je poslancom jeho zastupiteľstva. Výstava skončí zajtra, 18. apríla.