Slovensko má „vážne problémy s korupciou“

Korupcia

Krátka správa

Index vnímania korupcie 2006, správa každoročne publikovaná organizáciou Transparency International, opäť ukázal, že podľa názoru analytikov a podnikateľov sú najmenej skorumpovanými štátmi na svete európske severské krajiny.

Správa, zverejnená 6. novembra 2006, umiestnila 163 krajín podľa ich výsledného indexu (v rozmedzí 1 – 10). Najmenej skorumpovanou krajinou sveta je Fínsko, spolu s Islandom a Novým Zélandom, s indexom 9,6.

Priemer EÚ-25 je 6,74, sedem krajín má však skóre nižšie ako 5 – Taliansko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, Slovensko, Grécko a Poľsko. Podľa Transparency International do „naznačuje pretrvávajúci vážny problém s korupciou“.

Pôvodných 15 členských krajín dosiahlo v priemere lepší výsledok než desiati noví členovia. Výnimkou je Grécko (z druhou najhoršou úrovňou korupcie v EÚ po Poľsku) a Taliansko.

Správa však zároveň ukazuje, že „členstvo v EÚ má pozitívny dopad na nové členské krajiny“. Sedem z ôsmych postkomunistických krajín, ktoré vstúpili v máji 2004, sa umiestnilo tohto roku vyššie ako v minulom.

Po 1. januári 2006 sa k Poľsku na dne rebríčka EÚ pripojí Bulharsko (index 4,0) a Rumunsko, ktoré bude najskorumpovanejším členom EÚ s 3,1 bodom. To je menej ako kandidátske krajiny Chorvátsko a Turecko.

Intenzívnejší a hlavne efektívnejší boj proti korupcii je jednou z podmienok, ktoré Komisia uvalila na Rumunsko a Bulharsko pri súhlase s ich vstupom už v roku 2007. Pri ich prípadnom nesplnení hrozia obom krajinám sankcie.