Slovensko pomáha rodiacej sa samospráve v Kazachstane

Krátka správa

Slovenská agentúra pre medzinárodnú pomoc (Slovak AID) ponúka od roku 2003 oficiálnu rozvojovú pomoc, financovanú zo štátneho rozpočtu. Medzi krajinami, ktorým je pomoc určená, je aj stredoázijský Kazachstan. Skúsenosti Slovenska, ktoré úspešne zavŕšilo proces decentralizácie, pomáhajú pri formovaní miestnej územnej samosprávy v Kazachstane. V týchto dňoch (až do 30. marca) je na Slovensku 15-členná delegácia expertov z Kazachstanu, ktorú tvoria poslanci národného parlamentu a zástupcovia mimovládnych organizácií.

V rámci pobytu navštívili experti vybrané mestá a obce, Bratislavský samosprávny kraj, stretnú sa s bývalým splnomocnencom vlády SR pre decentralizáciu Viktorom Nižňanským, predsedom ZMOS Michalom Sýkorom, s predstaviteľmi profesijných asociácií (Asociácia komunálnych ekonómov, Asociácia prednostov miestnych samospráv). Okrem systému verejnej správy na Slovensku sa zoznámia so systémom vzdelávania volených predstaviteľov samosprávy, s riadením zmien, s problematikou ekonomického rozvoja sídiel či účasti občanov na veciach verejných. Z miest pobytu možno spomenúť okrem Bratislavy aj Trnavu, Piešťany, Štrbu, Batizovce, Liptovský Hrádok.

„Návšteva Slovenska vytvára priestor na prípravu vlastných vzdelávacích projektov a vlastných akčných plánov, ktoré budú účastníci realizovať po návrate v domácich podmienkach v Kazachstane,“ hovorí riaditeľka Centra rozvoja samospráv (CRS) Ľuba Vávrová. Projekt s názvom Podpora a aktuálnu návštevu kazašských expertov zabezpečuje práve nezisková organizácia Centrum rozvoja samospráv Bratislava. „Pobyt kazašských hostí na Slovensku nadväzuje na týždenné vzdelávanie zainteresovaných expertov v Kazachstane v októbri 2006,“ dodáva Ľ. Vávrová.

V Kazachstane zatiaľ samostatné štruktúry miestnej územnej samosprávy neexistujú, mestá a obce nemajú vlastné rozpočty, zatiaľ nebol prijatý ani základný zákon, vymedzujúci postavenie a úlohy miestnej územnej samosprávy. Zámer etablovania samosprávy však bol sformulovaný v oficiálnej Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti v Kazašskej republike.