Štátna správa podporí počítačové zručnosti

 

Krátka práca

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo 12. mája zoznam schválených projektov predkladaných inštitúciami štátnej správy, ktoré sú zamerané na vzdelávanie pracovníkov štátnej správy na získanie certifikátu ECDL – Európskeho vodičského preukazu na počítač.

Hodnotiaca komisia z 36 projektov v celkovou požadovanou sumou takmer 79 miliónov Sk schválila  32 projektov, ktorým bolo pridelených celkom 66 miliónov.

ECDL je systém preverovania znalostí a zručností pre ovládanie osobných počítačov a bežných počítačových aplikácií. Systém ECDL je nadnárodná iniciatíva na podporu, rozširovanie a zdokonaľovanie základnej počítačovej gramotnosti a jej overovania pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky.

Držiteľ certifikátu ECDL získa:

  • celoeurópsky rešpektovaný Certifikát ECDL,

  • formálne preukázateľnú úroveň schopností práce s počítačom,

  • zefektívnenie využívania výpočtovej techniky a zvýšenie vlastnej pracovnej výkonnosti,

  • výhodnejšiu pozíciu pri výbere zamestnania,

  • mobilitu a širšiu možnosť uplatnenia na trhu pracovných síl v SR a vo svete,

  • vytvorenie východiskového bodu pre trvalú obnovu znalostí a zručností v oblasti IT.