Štokholm: príklad internetizácie v réžii mesta

Krátka správa

V r. 1993 sa Štokholm stal prvým mestom na svete s deregulovaným telekomunikačným trhom na svete. Telekomunikačnú infaštruktúru tam výrazne zmodernizovali položením nových optických káblov. Zachovali pritom verejný monopol, čím vytvorili priestor pre skutočnú konkurenciu súkromných poskytovateľov internetových služieb a zároveň čo najlacnejšie napojili na internet verejné inštitúcie. Sieť sa volá Stokab a dnes si jej kapacitu prenajíma 68 zákazníkov, resp. operátorov. Mesto tak dosiahlo konkurenciu bez neustáleho rozkopávania ulíc a ciest rôznymi prevádzkovateľmi optických sietí, čo sa stalo v Londýne.

„Okrem praktických dôvodov sme cestu verejných investícií zvolili aj preto, lebo sme si uvedomili, že sieť by sme mohli využiť ako nástroj na zvýšenie profitu mesta,“ hovorí Per-Olof Gustafsson z Úradu ekonomického rozvoja Štokholmu. Mestské inštitúcie sú zákazníkom, ktorý platí za kapacitu siete rovnako ako ktokoľvek iný. Na druhej strane je mesto majiteľom Stokabu, takže z jeho ziskov profitujú všetci občania.

Vďaka ostrovnému charakteru Švédska je telework oveľa atraktívnejší ako v ktorejkoľvek inej krajine. Ľudia často pracujú mimo domova jeden až dva dni v týždni. Štokholm investoval do položenia optických káblov na mnohé z malých ostrovov. Výsledkom bolo, že vysoko kapacitný internet je dnes bez problémov dostupný aj tam, takže sa mimo centra mesta odsťahovalo obrovské množstvo firiem i neziskových inštitúcií. Malo to pozitívny efekt napríklad pre dopravnú situáciu, takže zápchy na cestách sú dnes nepatrným problémom. Kontaktné centrá, taxikárske spoločnosti (ich dispečing) a ďalšie firmy pracujú na ostrovoch a manažéri sú čoraz viac zvyknutí na túto myšlienku.

Okrem informačných služieb zo strany mesta občanom i podnikateľom, ako aj návštevníkom, majú osobitný význam dve ďalšie oblasti. Prvá sa týka hľadania práce. Všetky ponuky práce sú v elektronickej podobe a sú zverejnené on-line. „To nám výrazne uľahčuje podporovanie a monitorovanie služieb zamestnanosti,“ konštatuje Monica Berneström z mestskej Agentúry ekonomického rozvoja. „Veľké finančné prostriedky sme investovali do dopravného systému. Vďaka týmto investíciám mesta dnes môžeme publikovať on-line informácie v reálnom čase o dopravných zápchach a ďalších dopravných situáciách a podmienkach na miestnej i celoštátnej úrovni.“