Turčianske Teplice sú „Digitálnym mestom“

Mesto Turčianske Teplice pred necelými dvoma týždňami spustilo do ostrej prevádzky projekt „Digitálne mesto“. Ide o elektronický spôsob komunikácie medzi občanmi a samosprávou, ktorý je zameraný najmä na poskytovanie niektorých základných služieb. Občania a podnikatelia tak už nemusia v každej administratívnej veci navštíviť mestský úrad, vybranú agendu dokážu riešiť elektronicky.

Na stránke mesta www.turciansketeplice.sk ponúka „Digitálne mesto“ nasledovné služby v elektronickej podobe:

Doprava

  • Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do pešej zóny.

Kultúra

  • Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie na kultúrnu oblasť.
  • Oznámenie o konaní verejného podujatia.

Podnikanie

  • Ohlásenie začatia podnikania.
  • Výkaz dane za ubytovanie.

Samospráva, voľby

  • Žiadosť o poskytnutie informácií.
  • Oznámenie o verejnom zhromaždení občanov.

Zviera

  • Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie.
  • Žiadosť o odhlásenie psa z evidencie.

Životné prostredie

  • Žiadosť o zabranie verejného priestranstva.

Desať služieb, ktoré sú v súčasnosti dostupné v elektronickej podobe, je prvým krokom. Primátor Michal Sygút dopĺňa: „Ak sa táto novinka medzi obyvateľmi ujme a budú žiadať jej rozšírenie aj o ďalšie možnosti, sme pripravení im vyhovieť.“

Projekt „Digitálne mesto“ je prístupný užívateľom nepretržite. Vyplnené formuláre však nespracúva automaticky, ale ich zaeviduje a v závislosti od oblasti ich priradí do agendy konkrétneho pracovníka mestského úradu. Ten stránku vyrieši a elektronickým spôsobom o výsledku informuje žiadateľa. Projekt tiež umožňuje, aby bol príslušný formulár vyplnený v písanej forme a doručený do mestskej podateľne. Tam ho zamestnanec prevedie do elektronickej podoby a následne sa rieši, ako je spomenuté vyššie.

„Všetko funguje elektronicky, vybavovanie žiadosti obyvateľa prebieha stále v danom elektronickom systéme, čo znamená, že pracovník MsÚ už nepracuje s papierovou formou. Veľmi dôležité je aj to, že občan (žiadateľ) stále v systéme vidí v akom štádiu vybavovania sa daná požiadavka nachádza a ktorý zamestnanec úradu ju má práve na starosti,“ vysvetľuje primátor a dopĺňa: „Jednoducho povedané: Bežným ľuďom i podnikateľom šetríme čas a peniaze.“