Väčšina občanov o e-government ani nevie

Krátka správa

Úroveň elektronických služieb verejnej správy pre občanov je aj na konci roka 2007 katastrofálna. Napriek veľkým rečiam a silným sľubom o modernizácii Slovenska sa predošlej vláde Mikuláša Dzurindu nepodarilo dosiahnuť žiadny „registrovateľný“ pokrok. Vyplýva to zo zistení mimovládneho Inštitútu pre verejné otázky (IVO). Situácia sa nemení k lepšiemu ani po prvom roku pôsobenia novej vlády, ktorá tvrdí, že z rozsiahlou informatizáciou služieb verejnej správy pre občanov čaká na „spustenie eurofondov“. Podľa ministerstva financií – ktoré má sekciu informatizácie spoločnosti – sú schopní v relatívne krátkom čase predložiť niekoľko zásadných tzv. národných (čiže celoplošných) projektov, ktoré rýchlo pohnú úroveň e-government pre občanov dopredu.

V prípade elektronických služieb pre občanov dosahuje referenčné hodnoty stanovené Európskou komisiou iba dve z celkovo dvanástich sledovaných služieb. Jedným z vysvetlení takéhoto stavu je fakt, že občania nemajú dostatočnú silu (na rozdiel napr. od podnikateľského sektora), aby vyvinuli efektívny tlak na ich zavádzanie. Problém občanov spočíva aj v tom, že bežní ľudia nedokážu presnejšie definovať svoje požiadavky a na základe toho nedokážu „generovať“ väčší dopyt po elektronických službách.

Výskum IVO napríklad ukázal, že až 65 % občanov Slovenska nikdy nepočulo o e-government (ani v „slovenskej verzii“ o elektronických službách verejnej správy). V takom prípade ani nemajú žiadne očakávania a požiadavky na ich zavádzanie. Nezanedbateľným faktorom je tiež lepšia technologická a personálna pripravenosť na využívanie týchto služieb v podnikateľskom sektore (napríklad internetové pripojenie malo v roku 2006 až 93 % firiem, ale iba 27 % domácností).

Spomedzi dvanástich e-služieb pre občanov je polovica takých, ktoré dosahujú maximálne úroveň jednosmernej interakcie. Klientom ponúkajú z verejne prístupnej internetovej stránky možnosť stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné dokumenty potrebné na začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby. Stiahnuté tlačivá klient vyplní, zabezpečí k nim prílohy a po skompletizovaní ich zašle alebo osobne doručí príslušnému spracovateľovi služby. Spracované rozhodnutie si vyzdvihne osobne alebo poštou. Na druhej strane, ešte stále existuje časť služieb, ktoré dosahujú iba informatívnu úroveň, teda takú, kde klient prostredníctvom internetovej stránky získa iba základné informácie (napríklad kontakt, úradné hodiny, dokumenty a ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné na začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby).