Verejná správa – nová sekcia

sapbig

 

Krátka správa

V marci 2006 otvoril EurActiv.sk novú obsahovú sekciu – Verejná správa. Sekcia monitoruje európske trendy v oblasti výkonu verejnej správy, na európskej, cez národnú a regionálnu, až po miestnu úroveň.

Mimoriadna pozornosť je venovaná novým fenoménom, ako napríklad možnosti využívania informačných a komunikačných technológií pre zefektívnenie výkonu verejnej správy a jej priblíženie občanovi. Sekcia sa venuje aj mnohým ďalším súvisiacim problémom – transparentnosť a korupcia, „priblíženie“ verejnej správy občanom, vzťah medzi súkromným a verejným sektorom a podobne.

Sekcia Verejná správa bola vytvorená s podporou spoločnosti SAP Slovensko. S reakciami, nápadmi, prípadne ponukami na obsahovú spoluprácu, môžete kontaktovať koordinátora sekcie.