Viac transparentnosti vo výdavkoch na zdravotníctvo

V dňoch 25. až 27. júna sa zišli na ministerskej konferencii zišlo 500 odborníkov a politikov, aby diskutovali o „citlivých a politicky zaťažených otázkach zdravotnej starostlivosti“, ako napríklad rovný prístup k starostlivosti a trasparentnosť verejných výdavkov na zdravotníctvo.

Hlavným záverom európskej ministerskej konferencie bolo prijatie tzv. Tallinskej charty, ktorá zaväzuje európske krajiny zvyšovať trasparentnosť a zdopovednosť výdavkov na zdravotníctvo v záujme zlepšenie ich fungovania, lepšieho hodnotenia výsledkov a zaistenia toho, že výdavky sú v súlade s vytýčenými prioritami.

Jednoduché zvýšenie investícií do zdravia nie je postačujúce, kedže prostriedky „musia byť v prvom rade použité dobre“, hovorí zástupkyňa regionálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Európu doktorka Nata Menabde. „To znamená niesť zodpovednosť za to, ako sú prostriedky použité, za výber najvhodnejšej technológie  a schopnosť preukázať, že to bola najlepšia z dostupných možností“, dodáva Menabde.

Ako súčasť formulovania charty bolo pripravených niekoľko štúdií o spojitosti medzi zdravotníctvom a bohatstvom populácie. Podľa WHO, štúdie zdôrazňujú, že počínaniu zdravotníckych systémov musí byť venovaná seriózna politická pozornosť.“

Regionálny riaditeľ pre Európu doktor Marc Danzon upozornil, že efektivita zdravotníckeho systému, zahŕňa aj schopnosť ministerstva zdravotníctva ovplyvniť iné ministerstvá, ako napríklad dopravu, životné prostredie, vzdelávanie, aby sledovali politiky, ktoré zlepšujú zdravie verejnosti. Jeho slová podporil aj estónsky minister sociálnych vecí, ktorý poznamenal, že efektívne zdravotníctvo je o prevencii, liečení a starostlivosti, a vykonávanie všetkých týchto činností musí byť pravidelne vyhodnocované.

Správa o finacovaní udržateľnej zdravotnej straostlivosti v Európe, publikovaná ešte v roku 2007. Rovnako vyvzývala vlády zvýšiť trasparentnosť verejného financovania zdravotníctva.