Vláda súhlasila s kontroverznou novelou kompetenčného zákona

Krátka správa

Vláda SR vyjadrila súhlas s poslaneckým návrhom na zmenu tzv. veľkého kompetenčného zákona. Novelu predkladá predseda výboru pre hospodárstvo a podnikanie Maroš Kondrót (Smer-SD). Okrem iných zmien mimoriadnu pozornosť informatickej komunity vzbudil presun sekcie informatizácie spoločnosti z ministerstva dopravy na ministerstvo dopravy. Zároveň sa má vládny splnomocnenec pre túto oblasť presunúť z ministerstva dopravy na úrad vlády. Návrh M. Kondróta vyvoláva v odbornej komunite rozpačité reakcie.

Je zaujímavé, že nikto sa pre Euractiv.sk nechcel vyjadriť priamo, ale mnoho ľudí to nepovažuje za šťastné riešenie. Predovšetkým preto, že štátne kompetencie v oblasti informatizácie sa týmto spôsobom majú presunúť z jedného rezortu do druhého už tretí krát v priebehu niekoľkých rokov. Najskôr sa z rezortu dopravy presunul po nástupe prvej vlády M. Dzurindu do rezortu školstva, potom po nástupe druhej vlády toho istého premiéra naspäť. Takéto časté presuny nesvedčia o dlhodobom strategickom prístupe, čo dokazuje aj fakt, že SR je v rámci EÚ v oblasti informatizácie spoločnosti na chvoste.

Ďalším problémom je strata ľudí. Pri každom presune odišlo zo sekcie (predtým odbor) niekoľko ľudí, pričom aj dnes je sekcia personálne výrazne poddimenzovaná. Navyše nie je v tejto chvíli jasné, koľko ľudí prejde v rámci sekcie na MF SR a koľkí prejdú ako aparát splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti na úrad vlády. Dnes tento tím pôsobí koherentne, nie je jasné, ako bude vyzerať pôsobenie splnomocnenca, ako sekcie, aké bude reálne rozdelenie ich kompetencií pri výkone štátnej politiky v oblasti informatizácie. Okrem toho sa z odbornej verejnosti už dlhodobo jednotne ozýva, že informatizácia je prierezovou medzirezortnou záležitosťou, preto by aj celá sekcia mala byť na úrade vlády.

Podľa informácií, ktoré má Euractiv.sk z najvyšších vládnych kruhov s týmto návrhom od začiatku nesúhlasil minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny. Naopak prekvapujúce je, že sa k tejto záležitosti nevyjadroval vicepremiér Dušan Čaplovič, ktorý bude riadiť operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).

Pozorovatelia tvrdia, že za týmito presunmi je úsilie ministra financií Jána Počiateka kontrolovať vyše miliardu eur z eurofondov na informatizáciu. Presunutá sekcia bude totiž vykonávať funkciu tzv. sprostredkovateľského orgánu pre OPIS, ktorého úlohou je okrem iného „zabezpečovať výber a hodnotenie projektov“. Konečné slovo – podpisovanie zmlúv – pri rozdeľovaní obrovského balíka peňazí bude mať práve minister J. Počiatek, ktorý môže zmeniť aj rozhodnutie výberovej (hodnotiacej) komisie. Ak je informácia o súboji ministrov Vážneho a Počiatka pravdivá, svedčí to o silnej pozícii ministra financií v súčasných vládnych kruhoch.