Z komunálnej politiky na post ministra výstavby a regionálneho rozvoja

Marian Janusek, MVRR, regionalny rozvoj, regionalna politikla

 

Krátka správa

Marian Janušek, Ing., sa narodil 29. februára 1960 v Žiline. Je ženatý, má dve deti. V rodnom meste ukokončil štúdium na Vysokej škole dopravy a spojov, keď získal absolutórium na fakulte Prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov v odbore stavba, údržba a rekonštrukcia tratí.  Po štúdiách pracoval v priemysle a stavebníctve. Od polovice 90. rokoch s krátkou prestávkou pôsobil v štátnej správe a samospráve. Na ministerstvo prichádza z komunálnej politiky, v  ktorej zastával funkciu poslanca MZ a neskôr i zástupcu primátora krajského mesta. Vo voľbách do NR SR kandidoval za SNS a ziskom 3 339 preferenčných hlasov sa umiestnil na 51. mieste.  Je v poradí tretím ministrom výstavby a regionálneho rozvoja v dejinách vlád SR.

Chce sa sústrediť na lepšie využívanie prostriedkov z fondov Európskej únie. V SNS sa nazdávajú, že nebolo na dostatočnej úrovni. Cieľom SNS vo volebnom programe bola podpora výstavby nájomných bytov. Slovensko získalo časť balíka aj na rekonštrukciu panalákových sídlisk. V rámci agendy stavebníctva sa SNS chce podľa programu sústrediť na rodinu a podporiť pridelovanoie bytov pre mladé rodiny do jedného roka od narodenia dieťaťa mali vlastný byt. Odstupujúci minister, László Gyurovszky svojho nástupcu nepozná.

1985 – 1989         Považské chemické závody Žilina
1990 – 1994        Váhostav Žilina
1995 – 1999        Okresný úrad Žilina, zástupca prednostu
– pod jeho gesciu patrili odbory dopravy a cestného hospodárstva, životného prostredia, katastrálneho, pozemkového, poľnohospodárskeho a lesného hospodárstva.
2001 – 2002        Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita, manažér
2002                      Mestský úrad v Žiline, zástupca predostu
2002 – 2006         Mestský úrad v Žiline, zástupca primátora mesta Žilina
– ako viceprimátor  bol zvolený okrem iného aj do funkcie podpredsedu slovenskej časti cezhraninčného zväzku Euroregiónu Beskydy – záujmového združenia Región Beskydy.