Záujem o partnera pre program Interreg IVC

Krátka správa

Grécka samospráva Trikala hľadá partnera v programe Interreg IVC na projekt s názvom BICYCLE ECOTRA -SPORT, so zameraním na  ochranu životného prostredia a rizík, energiu a trvalo udržateľnú dopravu.

Ciele projektu:

 • (1) prostredníctvom kampaní zameraných na zmenu postoja verejnosti a úradov (verejnej správy) k používaniu bicyklov a iných alternatívnych dopravných prostriedkov v bežnej doprave;
 • (2) prepojenie ideí a skúseností v oblasti ekologickej cyklodopravy na báze projektu zameranom na medzi-regionálny networking a spoluprácu partnerov;
 • (3) rozpoznanie a zdieľanie skúseností a znalostí v oblasti začlenenia trvalo udržateľnej mobility a cyklisticky v mestskom prostredí;
 • (4) vybudovanie a plán cyklotrás a ciest, vytvoriť mapy cyklistických cestičiek a značenia s prepojením na geograficky informačný systém (GIS), na zabezpečenie pohodlia a bezpečnosti cyklistov;
 • (5) ochrana životného prostredia, prírodného a kultúrneho dedičstva a uchovania energetických zdrojov;
 • (6) podieľanie sa na rozvíjaní mestskej organizácie.

Plánované aktivity:

 • (1) zadefinovanie si priorít a vytvorenie príručky najlepších skúseností za účelom rozvíjať a zapojiť lokálne autority do problematiky mobility;
 • (2) rozvíjať nástroje výučby a nové poznatky na špecifické zapojenie manažmentu v ekocyklistickej doprave;
 • (3) zozbieranie a publikácia výsledkov (konferencie, web stránky, brožúry, CD, DVD a iné audiovizuálne materiály);
 • (4) definícia inovatívnej lokálnej politiky v oblasti ekologickej cyklodopravy, apelácie na povedomie verejnosti a priblíženie použitia bicyklov ako alternatívny spôsob prepravy;
 • (5) rozvíjanie a rozširovanie štruktúr a modifikácií pre chodcov a ľudí s postihnutím;
 • (6) obnova a úprava ciest za účelom obmedzenia rýchlosti a vo všeobecnosti za účelom  vytvorenia bezpečnejších a pokojnejších ciest;
 • (7) zapojiť občanov do plánovania a zodpovednosti za mestské problémy.

Pre získanie potrebných kontaktov a prípadne aj ďalších potrebných informácií sa obráťte na pani Vasiliki VOKA, Municipality of Trikala, 5 Ap. Iakovaki str, 42100 TRIKALA, GREECE, tel: +302431073888 alebo e-mail: voka@deka-trikala.gr.