Žilinský región ocení inovácie v podnikaní a rozvoji

Krátka správa

Slovenské regióny sa v uplynulých rokoch pasovali so spracovaním regionálnych inovačných stratégií. Finančnú podporu pre ne našli aj prostredníctvom 6. Rámcového programu na podporu výskumu a vývoja (FP6) zapojením sa do siete „Inovatívnych regiónov“. Už pred dvoma rokmi sa regionálnym inováciám začal venovať aj Žilinský samosprávny kraj.

Jeho regionálna inovačná stratégia (RIS) má zjednotiť postup rozvoja podnikateľského prostredia a inovačného myslenia. Taká stratégia prinášať nové idey smerujúce k rastu konkurencieschopnosti regiónu, k transferu najnovších technológií do priemyslu, k zvyšovaniu tvorivého potenciálu mladých ľudí v regióne, k podpore podnikateľských iniciatív, k rozvoju malého a stredného podnikania a hlavne k vytváraniu nových pracovných príležitostí.

Výsledkom stratégie má byť rast konkurencieschopnosti Žilinského regiónu ako aj tvorivého potenciálu v regióne (nové prístupy k podnikaniu, napr. elektronický obchod/e-business, e-learning, virtuálny podnik, sieťový podnik, nové manažérske systémy). Táto stratégia má podporiť podnikateľské iniciatívy, rozvoj malých podnikateľov a zlepšiť ich prístupu k financiám cez finančné nástroje Európskej únie. Dôrazne sa zameriava na podniky s vysokou pridanou hodnotou výrobkov a služieb ako aj vývoj nových oblastí podnikania zameraných na high-tech.

Jedným z odporúčaní RIS je aj oceňovať snahu firiem a jednotlivcov v rámci regiónu. Základnou myšlienkou tohto prvého žilinského ocenenia vyzdvihnúť inovatívnych lídrov v región e a zároveň ich stimulovať k novým riešeniam a projektom.

Inovačné ocenenie sa bude odovzdávať v dvoch kategóriách:

  1. malé a stredné podniky,
  2. regionálny rozvoj.

Termín na zaslanie prihlášky je 30. november 2007. Inovačné ocenenie bude odovzdávané na konferencii „Inovačný rozvoj regiónov 2008“ v januári 2008.