Zrozumiteľnosť kľúčom ku konfliktom záujmov?

Pozadie:

Sim Kallas, vicepredseda Komisie pre administratívne záležitosti, audit boj proti podvodom, zaslal v januári listy všetkým 55 zvláštnym poradcom. Vyzval ich, aby potvrdili, že pri výkone ich roly neexistuje konflikt záujmov. Niekdajší poslanec Parlamentu Rolf Linkohr neodpovedal v rámci stanovenej lehoty, preto svoje miesto poradcu stratil. Potvrdil to hovorca Sima Kallasa v zmysle, v akom o tejto veci informoval EurActiv 19. februára 2007.

Otázky:

Linkohrovo prepustenie znamená, že mená 55 poradcov, ktorí formujú politiku na najvyššej úrovni v EÚ, budú po prvý raz zverejnené.

Kallas konal potom, čo mu Corporate European Observatory (CEO), nátlaková skupina sledujúca transparentnosť, napísala v januári list (zaslaný tiež Piebalgsovi a Barrosovi), kde poukázala na „závažný konflikt záujmov“ v prípade Linkohra.

Linkohr zverejnil formálnu odpoveď na to, čo považuje za „organizovanú“ a „neslušnú“ kampaň voči svojej osobe.

Pozície:

Niekdajší poslanec Parlamentu Rolf Linkohr, ktorého oficiálne vyhlásenie ku konfliktu záujmov bolo EurActivom zverejnené, povedal, že jeho konanie bolo transparentné od začiatku jeho pôsobenia pri Komisii. „Rôzne strany ma obviňujú z „konfliktu záujmov“. Komisia až dodnes nepodporila toto obvinenie. Prinajmenšom nemám o tom písomné dôkazy. Ak, podľa Financial Times, to tvrdí hovorca komisára Kallasa, prečo to nepovie tiež mne?“

„Už niekoľko mesiacov je tu proti mne vedená kampaň. … Bolo by škodlivé pre diskusiu o energetickej politike v Európe, ktorá získala nový impulz s energetickým balíkom Komisie, ak by mala pokračovať takýmto neslušným spôsobom. Európa si to nezaslúži.“

Hovorca komisára Kallasa povedal pre EurActiv toto: „Komisia vyzvala zvláštnych poradcov k zárukám, že nie sú v situácii (možného) konfliktu záujmov a na pripomenutie – bol tu dostatočný čas medzi požiadaním o tieto záruky a ukončením kontraktu. Tak či onak, Komisia by si vypočula otázky, žiadosti o objasnenie a podobne.

Súhlasím s tým, že poradcovia musia byť kompetentní, skúsení vo svojej oblasti, to je samozrejmé, ale je tu tiež jasný záväzok objasniť akékoľvek možné konflikty záujmov medzi rôznymi funkciami, ktoré môžu mať. Inak je ich funkcia, samozrejme, narušená. Pravidlá musia byť aplikované proporcionálne a musia byť zrozumiteľné.“

Člen CEO Erik Wesselius na otázku EurActivu odpovedal takto: „Povzbudilo nás, že čoskoro budú zverejnené mená zvláštnych poradcov Komisie vo verejnej sfére tak, ako by mali byť a tešíme sa na to, že jasnejšie pravidlá môžu zabrániť výskytu podobných konfliktov záujmov v budúcnosti.“

Pokiaľ ide o vyhlásenie Linkohra, Wesselius dodal: „Založili sme svoje obavy na zisteniach nášho výskumu o jadrovo-priemyselnej lobby v Bruseli. Považovali sme dôkazy proti pánovi Linkohrovi za dostatočne závažné na to, aby sme túto otázku predložili Komisii a nevidíme na tom nič neslušné.“