Župy: spoločný manažment regionálneho zastúpenia v Bruseli

Krátka správa

Na poslednom stretnutí predsedov samosprávnych krajov (Združenie SK 8, Trenčín, 22. novembra 2007) boli medzi témami týkajúcimi sa regionálneho rozvoja budúcnosť Domu slovenských regiónov v Bruseli, regionálna doprava – prechod regionálnych tratí pod VÚC a platby pre SAD i počty pracovníkov, ktorí budú v krajoch mať na starosti implementáciu eurofondov na regionálne cesty, infraštruktúru cestovného ruchu a regeneráciu sídiel.

„[…] hľadáme formu, ako by združenie SK–8 prebralo zmluvné vzťahy, ktoré mal doteraz Košický samosprávny kraj a my ostatní cez Košický kraj. Hľadáme cesty, aby sme si túto inštitúciu v Bruseli udržali, lebo je to z nášho pohľadu veľmi dôležitá,“ konštatoval predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a súčasný predseda Združenia SK-8 Pavol Sedláček (predsedníctvo v združení SK 8 rotuje, pzn. EurActiv.sk). Nie všetky samosprávne kraje majú svojich „regionálnych vyslancov“ v Bruseli. Neobsadenú pozíciu má Banskobystrický kraj a zatiaľ o styčnom pracovníkovi neuvažujú v Bruseli ani Trnavčania. Trnavský samosprávny kraj to podľa svojho hovorcu Mariana Krajčoviča zatiaľ nepovažuje za prioritu.

Županov čaká rokovanie s ministrom dopravy o prechode regionálnych železničných tratí na kraje. Toto riešenie županom zatiaľ ekonomicky nevyhovuje,keďže nie nie sú dostatočne ekonomicky pripravené prebrať takúto zodpovednosť. Ďalšie dôležité sedenie čaká regióny na ministerstve hospodárstva o Regionálnych inovačných centrách a o projektoch, ktoré by mali ísť cez všetky regióny.

Po stretnutí s ministrom výstavby a regionálneho rozvoja Mariánom Janušekom (SNS) sa podľa županov menia pôvodné podmienky okolo využitia peňazí z technickej pomoci ROP: „ […] aktuálny počet sa diametrálne zmenil v porovnaní s pôvodnými návrhmi. Pôvodné úvahy boli o niekoľkých desiatkach pracovníkov v regiónoch, momentálne by to malo byť 5 až 7 ľudí na kraj, ktorí by sa mali podieľať na čerpaní europrostriedkov z podpísaných programov. Diskutovali sme o možnosti prijatia a spolufinancovania aj ďalších pracovníkov,“ konštatoval trenčiansky župan.

Podľa hovorcu ministra regionálneho rozvoja Miroslava Bátovského sa skutočne neuvažuje o niekoľkých desiatkach ľudí na samosprávnych krajoch a financie sa budú uvoľňovať aj na materiálovo-technické vybavenie. 

Združenie SK-8 v súvislosti s rotujúcim predsedníctvom, by chceli podobne ako ZMOS vytvoriť kanceláriu združenia s pracovníkmi, ktorí by nám sledovali určitú agendu.