Ak to vláda s informatizáciou myslí vážne

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Informatizácia u nás si vyžaduje v prvom rade prekonanie rezortizmu. Najefektívnejšie sa využívajú prostriedky, keď sa ich „míňanie“ koordinuje, keď projekt jedného ministerstva dopĺňa projekt iného. Dobrým príkladom je ústredný portál verejnej správy. Hoci je zaň zodpovedné ministerstvo dopravy, investície doň nebudú mať zmysel, ak ostatné rezorty jeho prostredníctvom nebudú ponúkať svoje služby a ak sa cezeň nedostaneme na úradné internetové stránky samospráv – krajov alebo miest a obcí. Nová vláda by preto mala zvážiť formálne posilnenie pozície splnomocnenca pre informatizáciu, inak sa zmení máločo. Z navrhovaného charakteru vicepremiérskeho postu D. Čaploviča logicky vyplýva, že tento vládny splnomocnenec by mal byť jeho podriadeným. Keďže informatizácia spoločnosti je nástrojom na budovanie vedomostnej spoločnosti, bolo by to nielen logické, ale aj funkčné a mohlo by to priniesť potrebnú medzirezortnú koordináciu. Zvýšilo by to prestíž splnomocnenca, čo by viedlo k vyššej efektivite jeho práce.


Celú analýzu z pera prezidenta občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu si prečítajte tu.