Komunikovanie politických reforiem: dôvera je dobrá, dôvera je lepšia

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

politik und kommunikation, pk

 

Problém dnes stojí takto: politické riešenia v globálnej ekonomike konkurencie môžu mať často len krátkodobú povahu.

Otázkou, ktorú si teraz treba klásť, je: o čom a ako má o tejto dileme hovoriť politická komunikácia? O politike, samozrejme. Ale iným spôsobom. Čo tak kultúra krátkodobého pôsobenia a úprimnej mozaiky?

Ku takejto kultúre patrí nový politický jazyk. Komunikačné nástroje inštitúcií, či už sú to webstránky, brožúry, alebo plagáty, vyžarujú často šarm na úrovni právnických textov. Sú málo jednotné, málo vysvetľujú, málo sa snažia získať. Navonok chcú len informovať. A to je primálo. Nový jazyk musí byť zasadený v „diskurze“ sociálneho prostredia, na ktoré je politika namierená: najmä mladých ľudí. A tam majú radi úprimnosť.

Politický jazyk nesmie chcieť viesť, musí pozývať k spolupráci. Nie kultúra jednoduchých riešení, ale namáhavého, no vzrušujúceho vytvárania sveta, v ktorom žijeme.

Len úprimná inscenácia je dobrá inscenácia.


Plné znenie textu nájdete v nemeckom jazyku na tejto linke.