Príprava na eurofondy je netransparentná

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dodnes máme so štrukturálnymi fondmi obrovské problémy v tom, ako sú tie peniaze využívané, ako aj so spôsobom ich kontroly a s neprehľadnosťou rozhodovania o všetkom, čo sa eurofondov týka. Na obdobie, ktoré sa začalo naším vstupom do EÚ v roku 2003 a končí sa tento rok, sa pripravili plány úplne v tichosti, úzkou skupinou ľudí, ktorí mali informácie, alebo často ľuďmi, ktorí ich, naopak, nemali vôbec. Takže aj počas týchto troch rokov bolo čerpanie eurofondov na Slovensku veľmi neprehľadné, rozdeľovanie peňazí mešká, všetko sa robí na poslednú chvíľu a buď sa peniaze nevyužívajú efektívne, alebo z nich opäť len ktosi súkromne profituje. Formálne teda vláda môže povedať, že princíp partnerstva dodržala, formálne aj iní „mimovládni ľudia“ s väčšou či menšou sumou dostupných informácií môžu vzniesť nejaké pripomienky, ale ak sa nevyvinie dostatočný tlak mimo týchto pracovných skupín, nič nedosiahnete, hovorí odborníkov na problematiku eurofondov Roman Havlíček.


Rozhovor, v ktorom R. Havlíček analyzuje dopady slabej spolupráce vlády s mimovládnym sektorom pri príprave programu pre čerpanie eurofondov v rokoch 2007-2013 si prečítajte tu.