Priveľa komunálnych poslancov na Slovensku

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Ako vyplýva zo štúdie, vyše dvadsaťtisíc komunálnych poslancov volených občanmi v SR súvisí priamo i s rozdrobenou sídelnou štruktúrou Slovenska. Žiadna z obcí do 1 000 obyvateľov by síce podľa zákona nemala mať viac než 7 poslancov, ale keďže tieto obce tvoria takmer dve tretiny všetkých obcí SR, sumárny počet ich poslancov nie je zanedbateľný. Hoci tieto obce obýva len 16 percent z celkovej populácie krajiny, ich občania volia vyše 50 percent všetkých komunálnych poslancov Slovenska. Štúdia sa zaoberá i porovnaním počtu komunálnych poslancov u nás a v ostatných krajinách Visegrádskej štvorky. Na Slovensku pripadá 5 komunálnych poslancov na 1 000 voličov. Pre porovnanie, v Poľsku je tento pomer len 1,4 poslanca.


Celú štúdiu si môžete v slovenskom jazyku prečítať, ak kliknete sem.

Tu nájdete mapu s počtom poslancov v zastupiteľstvách obcí a miest Slovenskej republiky vo volebnom období 2002 – 2006

A tu nájdete mapu vyjadrujúcu medzné počty poslancov v zastupiteľstvách obcí a miest Slovenskej republiky vo volebnom období 2002 – 2006